Въведете дума или фраза за търсене и натиснете Enter

Политически плаж - не се знае кому ще заздрави организма, кому ще олющи кожата

МИНАЛО НЕСВЪРШЕНО

Политически плаж - не се знае кому ще заздрави организма, кому ще олющи кожата

Човек може да не разбира от друго, но от политика всеки

Снимки: "Изгубената България"/Колаж: Петя Александрова/Dir.bg

В своята поредица "Минало несвършено" Impressio продължава да ви поднася китки от неувяхващи публикации, писани отдавна, но звучащи актуално и днес. Ще изтупаме заедно повехналите страници, за да открием сред тях букети от думи, съхранени в хербария на времето. Думи, които не бива да бъдат забравяни.

За трети път през тази година сме призовани да гласуваме за парламент. Извънредните избори за 47-о Народно събрание съвпадат с редовните президентски избори. И за двете най-важни институции в държавата са необходими хора достойни, подготвени и отдадени на каузата, наречена България.

През май 1927 г., по повод тогавашните избори за 22-о Обикновено Народно събрание, във вестник "Мир" излиза статия със заглавие "Достойнство".

"След новия избирателен закон. – Кметице, да кажеш на кмето да си дири говедар за село, оти я съм вече депутатин." (Карикатура на Илия Бешков, в. "Маскарад", 1923 г.)

Още

Радост, молби и уплаха! С ясния изборен ден колко мераци умряха!

Радост, молби и уплаха! С ясния изборен ден колко мераци умряха!

"У нас никога не е имало толкова много кандидати за народни представители, колкото се явиха сега за предстоящата камара. Тоя наплив създаде голяма грижа на партийните бюра. Те употребиха големи усилия за да отбият апетитите на едни и да задоволят тия на други. Това създаде голямо недоволство у отхвърлените кандидати и у техните политически приятели.

Има едно главно обстоятелство, което отваря и подхранва апетитите у партизаните на всички политически партии за място в камарата, като народни представители. То е убеждението, човек може да не разбира от нещо друго, но от политика всеки може да разбира и всеки може да бъде политически деец. Покойният Стамболийски казваше, че и последният говедар може да върши политика по-добра от старите и опитни политически дейци.

"Наставления за изборите", 1923 г.

Това убеждение, че всеки може да политиканствува, старият наш писател г-н Стоян Михайловски беше илюстрирал с такъв пример: ако опънем едно въже от единия тротоар на улицата до другия, за да спираме минаващите и ако попитаме всеки един от тях разбира ли някакъв занаят, напр. кондурджийство, дърводелство, хлебарство, адвокатство и пр., мнозина, които не са от тия професии, ще кажат най-добросъвестно, че разбират от политика и че могат да бъдат политикани.

"Майката: – Е, как ви се вижда моя палав малчуган? Цял ден все такива гимнастики прави. Гостът: – Сигурна кариера! Най-малко бъдещ депутат..." (Карикатура от в. "Жило", 1925 г.)

Още

Изборен куклен театър: Глас народен, глас Божи

Изборен куклен театър: Глас народен, глас Божи

И понеже много политически бездарници, нешколувани партизани, късогледи и крайни политически идеалисти политиканствуват и вършат практическа политика, затова нашите обществени и държавни работи не вървят както трябва. Особено такива политикани намериха място в нашия обществен и държавен живот след войната. И това ни накара да минем през много горчивини и страдания.

А българското общество отдавна се насити до втръсване от гръмки, но кухи фрази на вманиачени политикани, от големи обещания на неопитни водачи, от жестове на словесни и безсилни реформатори, от дълги и безсъдържателни речи на словоохотници. То жадува за опитни и честни обществени и държавни ръководители. Има нужда от достойни водители. Очаква делови хора. Иска хора на мястото си.

Още

Власт и мъст в минало несвършено време

Власт и мъст в минало несвършено време

Народният представител е обществен и народен служител. За да бъде достоен, той трябва да е подготвен за обществена и народна дейност. Той трябва да познава нуждите на ония, които са го изпратили в камарата.

Трябва да има способността да съобразява и предвижда, да разграничава преходното от постоянното, единичното от общото, изключението от правилото, страничното от главното. Неговият умствен поглед трябва да бъде дълбок и всеобхватен.

"Политически плаж. Слънце е, ще изгрее, ще прижури, всички го чакат, но не се знае, кому ще заздрави организма и кому ще олющи кожата." (Карикатура на Райко Алексиев, в. "Щурец", 1936 г.)

Още

Атанас Буров: Всяка власт е силна, когато дава сега, а не утре

Атанас Буров: Всяка власт е силна, когато дава сега, а не утре

Той трябва да познава общата история на човечеството и да е добър познавач на историята на своя народ. Той трябва да има систематични знания по политическа икономия и по финансова наука. Трябва да знае теорията и да познава практиката. Особено трябва да познава днешното стопанско положение на своята страна.

Трябва да знае къде и какви са източниците на българското национално богатство, за да има вярна представа за насоките на стопанското развитие. Той трябва да има ясна представа за днешните стопански, културни и политически задачи, за да подбира най-подходящите средства за тяхното разрешаване.

Още

Местният вот преди и сега: Всички сеят, без да месят!

Местният вот преди и сега: Всички сеят, без да месят!

Народният представител трябва да е познавач на съвременното общество. Той трябва да е добър социолог, без да е необходимо да бъде специалист.

У него трябва да има силно развито социално чувство. Да е със силно развит нравствен характер. Да е способен да живее за другите, да работи за другите, да жертвува за другите.

Той трябва да е убеден, че е призван за обществото, и да вярва, че обществото не е предназначено за него.

Народният представител трябва да има опитност. Само с теории и с книжни знания творчество не се върши. Той трябва да има благородството и скромността да признава силата, заслугите и опитността на по-старите, да търси поука от тях, и да прибягва до тях за съвети.

"Предизборни настроения. – Заедно с женорята, колко избиратели станаха у ваше село, свате? – Е, че... останаха избиратели само жените. Мъжете сите се кандидатираха..." (Карикатура на Райко Алексиев, в. "Щурец", 1938 г.)

Ако народният представител няма всички тия качества, той трябва да има стремеж да ги придобие. Той трябва да съзнава тяхната необходимост. И да има още способствеността да работи над себе си.

С такива народни представители камарата не се обръща на словоборня. Тя става наковалня. Тя изпълнява своето предназначение да кове закони, да кове оръдия за разораване, разработване и разхубавяване на българската физическа, политическа, обществена и духовна земя.

Работническите представители няма да викат против капитала, защото ще знаят, че неговото унищожение води към унищожението на народ и държава, след като се унищожи най-напред самото работничество от безработица и мизерия.

Никой народен представител не ще си служи с революционни жестове, защото те нито са носили, нито ще донесат добро, особено на победена и омаломощена България.

Изобщо, камарата ще бъде очистена от много недъзи на миналото, които се създадоха от невежи и недостойни народни представители, от представители, които не бяха за мястото си.

"Байчо по голямата политика. – Слушай мене, интелигенцио: дваж мери – веднъж режи!" (Карикатура на Райко Алексиев, в. "Мир", 1940 г.)

Още

Парламентарни скици: Не гледай какво върши попът, а какво говори

Парламентарни скици: Не гледай какво върши попът, а какво говори

Много от кандидатите за народни представители във всички политически партии няма да бъдат в избирателните листи. Много от тия в листите не ще бъдат в камарата, като народни представители. Много от тях не бива да съжаляват и да недоволствуват. Не бива да съжаляват и да недоволствуват и техните политически и неполитически приятели. Не бива да съжалява и обществото.

Защото по-добре е да бъдеш достоен гражданин, достоен земледелец, достоен търговец, еснаф, адвокат и пр., отколкото недостоен народен представител.

По-голямо достойнство е човек да бъде нейде мъничко колело от машината на прогреса и народното добруване, отколкото да бъде спирачка."

Т. Николов,
в. "Мир", май 1927 г.

Снимки: "Изгубената България"/Колаж: Петя Александрова/Dir.bg

Снимки: "Изгубената България"

Още

Диоген от Дивотино: Хора много! Човеко го не видим!

Диоген от Дивотино: Хора много! Човеко го не видим!

Още

Тържеството на политическата посредственост

Тържеството на политическата посредственост

Още

Бунтарство и политика: Туй, що, глупци, вий не знайте...

Бунтарство и политика: Туй, що, глупци, вий не знайте...

Още

По-добре да си баем да не ни среща мечката, отколкото - да не ни яде, когато я срещнем

По-добре да си баем да не ни среща мечката, отколкото - да не ни яде, когато я срещнем

Още

Пиянство и любов: Мисли и недомислия

Пиянство и любов: Мисли и недомислия

Още

Минало несвършено: Наставления и съвети за семейно щастие отпреди столетие

Минало несвършено: Наставления и съвети за семейно щастие отпреди столетие

Още

Извинително е за водачите да грешат, но съзнателно да се пакости е престъпно и не се прощава

Извинително е за водачите да грешат, но съзнателно да се пакости е престъпно и не се прощава

Още

Унизеният човек у българина негодува, роптае. И затова търси Бога, дири човека – дори и в звяра

Унизеният човек у българина негодува, роптае. И затова търси Бога, дири човека – дори и в звяра

Коментирай 0

Календар

Препоръчваме ви

Как се е отбелязвал празникът на светите братя Кирил и Методий някога в Македония?

Нека запазим спомените за славните времена и с тях ободрим идните поколения за величието на българския род!

Като развихрена стихия, българските войски летяха от победа на победа (снимки)

В деня за почит и преклонение пред подвизите, храброста и достойнството на българската армия, ви разказваме за геройството на един обикновен войник, редник Иван П. Илиев

Свети петък с вдъхновение за самопожертвувание в нашите помишления и действия

"Нека се надяваме, че скоро ще имат възможност народните водачи да проявят свободно своите грижи за окончателното излекуване на нашия народ от недъзите на партизанството и че ще проявят оная любов едни към други, каквато Исус е проявил дори към своите палачи в днешния ден, когато са го разпнали между двама разбойника."

Руско-турската освободителна война в снимки

Празнуваме 144 години от Освобождението на България

Децата я носят и очите им все по небето шарят

Недейте забравя да подарите мартеници на близките си. Но искрено, топло.