Къде се намират най-забележителните архитектурни обекти в света?

Проверете знанията си за някои от най-големите забележителности в архитектурата от древността до наши дни

Познай кои са великите скулптори на ХХ век?

Провери знанията си за видни представители на Импресионизма, на модерния Класицизъм и Модернизма

Кой е нарисувал най-скъпите картини в света?

Провери знанията си с шедьоври за милиони

Познай кой е художникът на коледните картини?

Провери знанията си с Impressio и се зареди с празнично настроение