Контакти

София
1000
бул. "Княз Александър Дондуков" №19
e-mail: impressio@dir.bg

Офис:
тел. : 02 / 969 45 15
тел. : 02 / 962 20 19
факс: 02 / 962 35 78

Редакция:
тел. : 02 / 969 45 19

Реклама:
тел. : 02 / 969 45 20
тел. : 02 / 969 45 21