Въведете дума или фраза за търсене и натиснете Enter

Изгубената България: Денят на детето е ден на възрастния

МИНАЛО НЕСВЪРШЕНО

Изгубената България: Денят на детето е ден на възрастния

Децата са най-скъпите цветя на земята

Снимки: "Изгубената България"/Колаж: Петя Александрова

В своята поредица "Минало несвършено" Impressio продължава да ви поднася китки от неувяхващи публикации, писани отдавна, но звучащи актуално и днес. Ще изтупаме заедно повехналите страници, за да открием сред тях букети от думи, съхранени в хербария на времето.

Децата са най-скъпите цветя на земята.
Обичайте ги!

Още

За Деня на детето - "аполитично"

За Деня на детето - "аполитично"

Человек навсякъде се радва на песните на децата, на лекия им радостен смях, на усмихнатите им лица, на необмислените им обноски, на невинната им бъбривост. Радва им се человек и чувствува душевно облекчение. За окайване са ония, които не се отзовават на такава радост в присъствие на деца. Децата са най-скъпите цветя на земята, изпратени като птички да осветяват, да облекчават, да развеселяват уморения свят, нашия живот, толкова претоварен с грижи.

Портрет на дете, София, около 1890 г.

Още

1 юни - ден за спомени и размисъл за бъдещето

1 юни - ден за спомени и размисъл за бъдещето

Кой не си отпочива при любящо дете, и не се погрижва да задоволи невинните му прищевки; кой не милва прегърналите го ръчички? Децата са най-скъпоценното дарение на тая земя. Децата предпазват человека от себелюбие, притвореност, от затворен живот и подбуждат към честна дейност със своите мили игриви обноски; опресняват, събуждат и засилват добродетелите му; внушават му честита дейност.

С какво самопожертвувание майката се лишава от спокойствие и ред, и необходимостта за живота ѝ за детето; как охотно бащата работи, за да достави радост на детето; с каква радост очакваме дете, как се грижим да го запазим от всякаква опасност и изкушения!

Портрет на момче, София, 1895 г.

Още

Изгубената България: Когато бабите и дядовците ни са били деца

Изгубената България: Когато бабите и дядовците ни са били деца

Най-добрата отплата за тоя дар Божий можем да дадем чрез доброто отглеждане, доброто възпитание на детето. Да укрепим в децата любов към живота, към всичко живо на света, към человека, към животните, към цветята.

Тъй ще развием у него най-високите човешки чувства, първо условие, за да израстне достоен гражданин, и то ще внесе наоколо си облекчение, свежест и радост в душите ни.

Княгиня Надежда като дете, около 1904 г.

Мъртъв е онзи, който не полага грижи за дете, който се не вълнува пред невинната детска радост, не вижда благонадеждност в такава радост.

П. М. Матеев,
в. "Мир", май 1938 г.

Портрет на три деца (вероятно католици) от Пловдив, началото на ХХ век

Ден на детето - ден на възрастния

Още

Изгубената България: А някога празнувахме деня на Кирил и Методий в Солун (галерия)

Изгубената България: А някога празнувахме деня на Кирил и Методий в Солун (галерия)

Няма по-жизнен въпрос за бъдещето на един народ от възпитанието на детето. Две са главните задачи на всеки възпитател, който не желае полаганите от него грижи да отидат напусто. Едната се изразява в запазване на детето от зловредни влияния - от всичко, което иде да обезсили грижите и усилията на възпитателя.

Другата се състои в създаване и осигуряване на детето на подходящи условия за хармонично развитие - нравствено и умствено, не по-малко от физическо.

Малко момиче, облечено в бяла рокля, София, 1909 г.

Още

Панайот Пипков написва музиката на химна "Върви, народе възродени" за 15 минути

Панайот Пипков написва музиката на химна "Върви, народе възродени" за 15 минути

Нищо не оказва по-мощно, често дори съдбоносно въздействие върху детето от примера, който му дават възрастните. И най-добрите възпитателни методи бледнеят пред живия пример.

Детето усвоява с удивителна бързина и точност всичко, което му прави впечатление у възрастните. Не е ли един хубав и достоен за подражание пример равен на сто умни съвети? Всеки съвет, неподкрепен от жив пример, загубва всякакво значение за детето и отива напусто.

Български войници и офицери, и дете с униформа, осиновено от полка, с останки от 18-килограмов снаряд на 58-милиметрова френска минохвъргачка, фронта в Македония, 12 февруари 1917 г.

Още

Ретро и кокетно: Възкресение в старите пощенски картички

Ретро и кокетно: Възкресение в старите пощенски картички

Ние възпитаваме детето добре или зле в зависимост от това, което сме и което самите правим.

У детето се оглеждат като в огледало нашите собствени слабости, пороци и грешки - не по-малко от нашите добродетели и светли страни. Не може да става и дума за добро възпитание там, дето детето става неволен свидетел на порочни склонности и некрасиви отношения.

Деца от Родопите, 1919 г.

Още

1 май през годините - от боевете с камъни до марша на труда

1 май през годините - от боевете с камъни до марша на труда

Как биха могли да разцъфнат у него обич и съчувствие, когато то вижда равнодушието на своите близки към хорските нещастия и болки, когато се сблъсква дори с прояви на жестокосърдечие и грубост?

Как би могло да отвикне от лъжа, ако лицемерие и преструвка са всекидневно явление всред домашния или роднински кръг? Би ли могло да се всели в душата му благородство сред една атмосфера напоена от зложелателство, недоверие или завист? Възможно ли е образуването на характер у детето, ако то бъде предоставено, в отсъствието на майката чиновничка или работничка, на влиянието на улицата?

Деца се хранят в социална кухня за бедни, 20-те години на ХХ век

Почти всичко, което вършат възрастните, детето смята достойно за подражание. Подобно на нравствените недостатъци, възрастните му предават и всеки недостиг на естетическа култура.

Детето усвоява и лошия им вкус към проста литература, нехудожествена музика, към лош език и плоски шеги.

Деца от Ученическо православно християнско дружество и ученически певчески хор с ръководителя им поп Бакалов, Шумен, 20-те години на ХХ век

А как дълбоко се загнездя у детето споменът за всяка проява на алтруизъм, безпристрастие и справедливост, всеки жест на благородство, храброст и себеотрицание!

Отрицателни черти, които не бихме желали да срещаме у малките, трябва да заличим първо у самите нас. И не е толкова важно какви ще се покажем пред тях, а какви сме в действителност. Не трябва да се забравя, че личността на възпитателя оказва непосредствено въздействие върху детето. То интуитивно долавя много и от онова, което се крие от него - както доброто, така и лошото.

Ученически театър, надписана: "Рая в спектакъла Синята птица", неизвестно къде, вероятно 20-те години на ХХ век

Още

Изгубената България:  Първият звънец в усмивки от старите ленти

Изгубената България: Първият звънец в усмивки от старите ленти

Сляпата родителска обич се е явявала неведнъж твърде лош възпитател и е водила към най-нежелателни последици.

Много родители правят съдбоносната грешка да не довиждат и търпят у своите деца недостатъци и склонности, които порицават, когато ги съзрат у другите. Със своята снизходителност те неволно подхранват у тях отрицателни черти, от които по-късно страдат и те самите.

Цигански деца пушат цигари, 20-те години на ХХ век

Още

Минало несвършено: Наставления и съвети за семейно щастие отпреди столетие

Минало несвършено: Наставления и съвети за семейно щастие отпреди столетие

Знае се, че детето носи в себе си много нещо от своите родители: то наследява, повече или по-малко, не само тяхната физика, но и техния характер и нрав, техните качества и недостатъци. Едно сляпо себично чувство буди у мнозина родители някаква скрита радост при мисълта, че техните деца им приличат - дори и тогава, когато се касае за някой наследен недостатък.

Колко далеч е у такива родители благородното желание техните деца да ги превъзхождат - по умствена и нравствена култура, както и по физическо здраве!

Деца, облечени за представление в детска градина, София, 1926 г.

Още

Анастасия Димитрова - първата българска учителка

Анастасия Димитрова - първата българска учителка

Денят на детето трябва да стане едновременно и ден на възрастния - ден на самоанализ и самокритика, ден на благородни решения и заричания. Тоя ден би трябвало да даде повод на възрастните да се позамислят върху своя собствен живот и своите отношения, както помежду си, така и към малките.

Той би трябвало да възбуди у тях желанието самите те да се озоват на едно по-високо равнище на нравствена, интелектуална и естетична култура. Защото, най-доброто, което можем да сторим за детето, е: да му създадем достойни образци за подражание - да превърнем самите нас в такива!

Проф. Андрей Стоянов,
в. "Мир", април 1936 г.

Децата спестители при работническата потребителска кооперация “Напред” в град Лом, фотографирани на 14 декември 1930 г.

Жена наглежда детето си по време на жътва, 30-те години на ХХ век

Деца, облечени в народни носии, 30-те години на ХХ век

Деца до несъществуваща сега чешма с фигура на маймунка, Борисовата градина, 30-те години на ХХ век

Завършилите първи клас ученици в Американското училище, София, 1937 г.

София, манифестация по случай Деня на детето - клас незрящи деца, 40-те години на ХХ век

София, манифестация по случай Деня на детето - деца от първоначално училище “Свети Седмочисленици”, 40-те години на ХХ век

София, манифестация по случай Деня на детето - шествие на Българския младежки Червен кръст, 40-те години на ХХ век

София, дете пред автомобил Адлер Трумпф (1939 Adler Trumpf 2 Liter), паркиран на улицата, 40-те години на ХХ век

София, Борисовата градина, момиченце при чешмата с мечката, 50-те години на ХХ век

Рекламна фотография за Българско радио - “Предаването за най-малките започва”, 1958 г.

Мадан, детска градина, 60-те години на ХХ век

Пионерчета, участници в международната детска асамблея "Знаме на мира", 1979 г.

Снимки: "Изгубената България"

Още

Изгубената България: Помнете падналите!

Изгубената България: Помнете падналите!

Още

Защо е създадена азбуката? Строго научно изследване на вестник "Щурец"

Защо е създадена азбуката? Строго научно изследване на вестник "Щурец"

Още

Полковник Борис Дрангов: Винаги горди юнаци и никога бити негодници!

Полковник Борис Дрангов: Винаги горди юнаци и никога бити негодници!

Още

Изгубената България: Тежко́ ни и горко́, ако за знание говорим само на 24 май (галерия)

Изгубената България: Тежко́ ни и горко́, ако за знание говорим само на 24 май (галерия)

Още

Нашият Великден: За празника на празниците със смирение и тъга

Нашият Великден: За празника на празниците със смирение и тъга

Още

105 години от смъртта на Госпожата, която остави всичко свое на България

105 години от смъртта на Госпожата, която остави всичко свое на България

 

Коментирай 4

Календар

Препоръчваме ви

Александър Божинов - духовитият шегобиец и майстор на психологични сентенции

"Бащата на българската карикатура" в спомени на съвременници. На 30 септември се навършват 55 години от кончината му

Навръх Илинден: Най-сетне многоочакваният ден за разправа с вековния душманин дойде!

На 2 август (нов стил) се навършват 120 години от Илинденско-Преображенското въстание

24 май - единственият празник, който обедини българите

В центъра на столицата са организирани тържества с шествия, които отбелязват единствения български празник, който запазва своето място в сърцата ни въпреки различните времена и нрави

Вестник "Таймс" от 1912-а: В Източна Европа се роди нова военна сила

На 6-и май в деня на Св. Георги Победоносец България почита положилите костите си пред олтара на Отечеството

Наше лошо не бива!

"В някои партии туловището на този принцип на безкрайно самолюбие е много голямо, в някои е по-малко. Големината му се мени според това какви хора стоят начело на партията. Но партия, която да няма в съкровените си скрижали написан този принцип няма" - политически размисли от 1927 г.