Въведете дума или фраза за търсене и натиснете Enter

Юрген Хабермас: Титанът на съвременната философия

НА ФОКУС

Юрген Хабермас: Титанът на съвременната философия

Предлагаме ви кратко ръководство в основните теории на един от най-важните философи на концепциите за публичния дискурс и демокрацията

Колаж: Траяна Генчева/Dir.bg

Юрген Хабермас е изключително влиятелна фигура в съвременната философия и социална теория, а работата му е от голямо значение за науката, особено в областта на философията, социологията на знанието и етиката.

Юрген Хабермас е роден на 18 юни 1929 г. в Дюселдорф, Германия.

Изучава философия, история, психология, немска литература и икономика в университетите в Гьотинген, Цюрих и Бон. Докторската му степен през 1954 г. е от Университета в Бон, където пише дисертация върху конфликта между абсолютното и трагичното в германския романтизъм.

Започнал кариерата си през Франкфурската школа, Хабермас е възлова фигура, съединяваща философията и публичния живот (Снимка: Getty Images)

Още

Философът Петер Слотердайк: В извънредно положение държавата сваля кадифените си ръкавици

Философът Петер Слотердайк: В извънредно положение държавата сваля кадифените си ръкавици

Франкфуртската школа и критическата теория са ключови теоретични основи в началната кариера на Хабермас.

В края на 50-те той работи с Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер в Института за социални изследвания във Франкфурт. Ранната му работа е повлияна от техния критически подход към обществото, културата и политиката.

Основни теми в работата на Хабермас

Централно във философията на Хабермас е понятието за комуникативната рационалност, където рационалността е вкоренена в способността за комуникация и взаимно разбиране, а не в просто инструментален успех.

Хабермас изследва също така ролята на публичната сфера в живота на демократичните общества, аргументирайки се, че жизнената публична сфера е от съществено значение за легитимността на функциониращата демокрация.

Хабермас е защитник на проекта за модерността, който вижда като непрекъснато усилие за реализиране на идеалите на разума, свободата и справедливостта. Той критикува постмодернизма за неговия скептицизъм към тези идеали.

Юрген Хабермас е един най-важните философи на съвременността (Снимка: Getty Images)

Политическа ангажираност

Той е активен обществен интелектуалец в Германия, участвал е в множество политически дебати и се застъпва за демократични реформи, социална справедливост и защита на човешките права.

Работата на Юрген Хабермас е оказала дълбоко влияние върху съвременната мисъл в множество дисциплини.

Неговите теории за комуникативното действие, публичната сфера и демокрацията продължават да формират академичните изследвания и обществените дискусии.

Още

102-годишният философ Едгар Морен, публикува роман, написан през 1946 г.

102-годишният философ Едгар Морен, публикува роман, написан през 1946 г.

Знание и човешки интереси

В своя труд "Знание и човешки интереси" Хабермас очертава как различните видове знание са свързани с човешките интереси.

Тази рамка предполага, че научното изследване не е лишено от ценности, а се влияе от основните интереси, които го движат, като насърчава по-рефлексивен и критичен подход към научните изследвания.

Обществена сфера и демокрация

Концепцията на Хабермас за публичната сфера подчертава значението на откритата и демократична дискусия за развитието на научното знание. Той се застъпва за включването на различни гласове в научните дебати, което е от съществено значение за легитимността и социалната значимост на научните постижения.

Това е особено актуално в съвременните дискусии за ролята на науката в обществото, общественото доверие в науката и комуникацията на науката.

1981 година - снимка на Хабермас в градината на къщата му на езерото Щарнберг (Снимка: Getty Images)

Още

Юрген Хабермас за коронавируса: Никога досега не е имало толкова много знание за нашето незнание

Хабермас, един от най-влиятелните философи: Толкова много знание за нашето незнание

Критика на позитивизма

Германският философ критикува позитивизма - възгледа, че науката е единствената валидна форма на познание и че тя е напълно обективна и безценна. Той твърди, че тази гледна точка пренебрегва интерпретативните и критичните измерения на човешкото знание. Като оспорва позитивизма, Хабермас открива едно по-всеобхватно разбиране за науката, което включва нейните социални, исторически и нормативни измерения.

Юрген Хабермас е от съществено значение за науката не само заради философските му прозрения за природата на знанието и рационалността, но и заради акцента му върху социалните и етичните измерения на научната практика.

Неговата работа насърчава по-рефлексивен, демократичен и етичен подход към научното изследване, като го прави по-съобразено с нуждите и ценностите на обществото.

Тезата на Юрген Хабермас за светското общество се концентрира около концепцията за постсекуларното общество и идеята за приобщаваща, плуралистична публична сфера. Възгледите му за секуларизма и религията в съвременните общества се развиват с течение на времето, като отразяват по-специално признаването на продължаващото значение на религията в обществения живот дори в силно секуларизираните общества. Е

Религията като източник на смисъл и морал

Хабермас признава, че религията може да бъде източник на смисъл, идентичност и морални насоки за много хора. В едно плуралистично общество този принос трябва да бъде оценен и интегриран в обществения дискурс по начин, който зачита светската рамка на демократичното управление.

Еманюел Макрон и германският тогавашен външен министър Зигмар Габриел в Берлин през 2017 г. (Снимка: Getty Image)

Още

Хердер, като Гьоте на философията

Хердер, като Гьоте на философията

Гражданска солидарност

Хабермас подчертава значението на гражданската солидарност в едно плуралистично общество. Той твърди, че взаимното уважение и признаването на различните светогледи са от съществено значение за социалното сближаване и стабилността на демократичните институции. Това изисква ангажимент за диалог и разбирателство между гражданите с различни убеждения.

Публичната сфера, според Хабермас, е ключово пространство за демократичния живот, където гражданите участват в открит, рационален дискурс по въпроси от общ интерес.

Нейните характерни черти включват всеобхватност, независимост от държавните и пазарните влияния, зависимост от медиите и комуникациите, както и ролята ѝ за формиране на общественото мнение и оказване на влияние върху политическите действия. Здравината и жизнеността на публичната сфера са от съществено значение за функционирането на демокрацията и изразяването на гражданския живот.

Архитектът на теорията за публичния дискурс се занимава задълбочено с понятията глобализъм и капитализъм, особено в контекста на тяхното въздействие върху демокрацията, обществото и публичната сфера. Ето някои от основните му мисли по тези теми:

Едно от първите издания на "Комуникация и еволюцията на обществото" от Юрген Хабермас

Още

Кант: Щастието е идеал не на разума, а на въображението

Кант: Щастието е идеал не на разума, а на въображението

Той признава дълбокото въздействие на глобализацията върху съвременните общества. Той разглежда глобализацията като неизбежен и сложен процес, който преоформя политическия, икономическия и културния пейзаж. Той обаче подчертава и няколко критични опасения и предизвикателства, свързани с глобализацията:

Хабермас критично разглежда влиянието на капитализма, особено на неговата напреднала, глобализирана форма, върху обществото и демокрацията. Неговата критика се корени в по-широкия му анализ на рационализацията и жизнения свят (сферата на личния и културния живот) срещу системата (икономическите и политическите структури).

Юрген Хабермас е една от знаковите фигури на теорията за публичния дискурс и демокрацията (Снимка: Getty Images)

Още

Проф. Петър-Емил Митев представя книгата си „Карл Маркс и след него“

Проф. Петър-Емил Митев представя книгата си „Карл Маркс и след него“

Криза на легитимацията

Криза на легитимацията: Хабермас обсъжда възможността за криза на легитимацията в капиталистическите общества, когато способността на държавата да поддържа социалния ред и общественото доверие се подкопава от нейната неспособност да се справи с неравенствата и нестабилността, породени от капиталистическата система.

Той подчертава значението на социалната държава за смекчаване на отрицателните ефекти на капитализма, като твърди, че социалните политики и институции са необходими за защита на хората от несигурността на пазара и за насърчаване на социалната справедливост.

Още

"Какво би направил Маркс?": Има ли смисъл да гласувам?

"Какво би направил Маркс?": Има ли смисъл да гласувам?

Бъдещето на демокрацията в капиталистическия и глобализирания свят

Хабермас не призовава за пълно премахване на капитализма, а по-скоро за неговата реформа. Той се застъпва за форма на капитализъм, която е регулирана и ограничена от демократични институции и социални политики, за да се гарантира, че той служи на общото благо, а не задълбочава неравенството и социалната фрагментация.

За да се справи с предизвикателствата, породени от глобализацията, Хабермас подкрепя укрепването на демократичните институции както на национално, така и на глобално равнище. Това включва застъпничество за по-приобщаващи и участващи форми на управление, които могат по-добре да представляват интересите на глобалните граждани и да гарантират, че икономическата глобализация е в съответствие с демократичните и социалните ценности.

"Теория и практика" - едно от ключовите произведения на Юрген Хабермас

Мислите на Юрген Хабермас за глобализма и капитализма подчертават напрежението между тези сили и демократичните идеали. Той признава трансформиращото въздействие на глобализацията и капитализма, но също така подчертава необходимостта от демократични реформи и създаване на структури за глобално управление.

Неговата визия включва създаването на по-всеобхватен и основан на участието глобален ред, в който демократичните принципи ръководят икономическите и политическите процеси и в който жизненият свят е защитен от посегателствата на системните императиви.

Още

Почина италианският философ Антонио Негри

Почина италианският философ Антонио Негри

Отношението на Хабермас към крайната десница

Реакцията на германския философ към крайнодесните и неонацистките партии в Германия е категорично противопоставяне и защита на демократичните ценности.

Той подчертава значимостта на защитата на демократичните институции, насърчаването на включващ обществен дискурс, развиването на образование и историческа осведоменост, разрешаването на социално-икономическите неравенства и мобилизирането на гражданското общество.

Хабермас вижда тези усилия от решаващо значение за противодействие на заплахата, която представлява крайнодесния екстремизъм, и за осигуряване на здравето и устойчивостта на демократичното общество.

Още

Почина философът Брюно Латур

Почина философът Брюно Латур

Още

Философските идеи на Питагор и Сократ са във фокус на изложбата "Природата на нещата" на Людмил Лазаров

Философските идеи на Питагор и Сократ са във фокус на изложбата "Природата на нещата" на Людмил Лазаров

Още

Проф. Цочо Бояджиев: Поезията присъства и в добрата философска литература

Проф. Цочо Бояджиев: Поезията присъства и в добрата философска литература

Още

Салман Рушди да бъде удостоен с Нобелова награда за литература, призова френски философ

Салман Рушди да бъде удостоен с Нобелова награда за литература, призова френски философ

Коментирай 0

Календар

Препоръчваме ви

Изложба на открито в Рим на големия колумбийския художник и скулптор Фернандо Ботеро

Художникът почина на 15 септември 2023 г. на 91 години в Монако, където имаше ателие

Почина Абдул "Дюк" Факир от легендарните "Фор топс"

Факир беше последният останал жив изпълнител от оригиналния състав на групата

Анри Кулев: Човек трябва да бяга от свободата, защото и тя писва

"Свободата трябва да бъде възпитавана, тя трябва да се преподава в семейството и училището", казва големият български режисьор, художник, аниматор, сценарист и продуцент

Почина преводачът на "Властелинът на пръстените" Любомир Николов

Той е писател, превода, редактор и автор на първите книги-игри в България

Предполагаемият нападател на Салман Рушди не може да види бележките на писателя преди процеса

Хади Матар пледира, че не е виновен за нападение и опит за убийство на писателя