Въведете дума или фраза за търсене и натиснете Enter

Как "Шестоднев"-ът на св. Василий Велики стига до българите

МЪДРОСТТА НА СЛОВОТО

Как "Шестоднев"-ът на св. Василий Велики стига до българите

Йоан Екзарх компилира текстове от него и от други автори, за да създаде книга на Учението за княз Симеон и новосъздаващото се българско духовенство

Препис на "Шестоднев" от Йоан Екзарх от 15-и век,Източник: Държавен исторически музей в Москва

На днешния ден църквата почита Св. Василий Велики (330 - 378) - знаменит църковен учител, християнски мислител, философ и писател - един от тримата вселенски православни учители, изявен противник на арианската ерес; епископ на град Кесария в малоазийската провинция Кападокия.

Най-известното от неговите произведения е "Шестоднев" (на гръцки: Ἡ Ἑξαήμερος Δημιουργία - "Шестдневното сътворение"). Произведението е библейски разказ за сътворението на света по книгата "Битие".

Икона "Шестоднев"

Заради примерния си живот и висока ерудиция св. Василий Велики е почитан заедно със св. Григорий Богослов и св. Йоан Златоуст, като един от тримата велики светители и учители на православната църква.

На Василий Велики принадлежи и идеята за активното милосърдие и добротворство като израз и реализация на Христовия закон на любовта и прошката. Той организира и първия благотворителен монашески център в Кесария, в който негови възпитаници дават безвъзмездна помощ на болни и страдащи.

Още приживе Василий е наречен от съвременниците си Велик. На погребението му се стича цяла Кесария. След смъртта му църквата го канонизира за светец и чества паметта му в деня на неговата кончина.

Васильовден, Василица или Сурваки е зимен празник, познат в цялата етническа територия на българите.

Как словото му достига до нас, българите: През Златния век на старобългарската писменост Йоан Екзарх компилира текст от "Шестоднев" на св. Василий Велики и от шестодневите на други антични и византийски автори, и създава един "Шестоднев", предназначен за българския владетел Симеон и новосъздаващото се българско духовенство.

Княз Симеон, худ. Димитър Гюдженов, Източник: НХГ

Наименованието отразява общото название на 6-те дни, в които според библейската легенда Бог сътворява света. Произведението тълкува философски богословския текст за Сътворението в началните глави на книгата "Битие", и го обяснява от гледна точка на християнското учение. Произведението съдържа беседи с тълковен характер.

Това, което отличава текста е простотата, с която се обяснява богословското учение - по един едновременно философски и много достъпен за хората начин. По същия начин - с притчи, отбелязват богословите, е говорел на хората Исус. В текста се опровергават представите на античните философи и се изтъкват всемогъществото, мъдростта и човеколюбието на Бог като създател на всичко.

Препис от 13-и век, съхраняван в Държавния исторически музей в Москва

Всяко слово е посветено на отделен ден от седмицата на Сътворението: Първо слово - сътворяването на светлината и мрака, небето и земята; Второ слово - водата и твърдта; Трето слово - растенията; Четвърто слово - небесните светила; Пето слово - животните и Шесто слово - човека.

В "Шестоднев" на Йоан Екзарх картината на света е йерархична. Темата за превъзходството на човека над останалите живи твари е застъпена многократно. Човекът заема най-висшето място в творението, защото То е създадено по божи "образ и подобие" и носи частица от божия дух. В "Шестоднев" се разказва за устройството на човешкото тяло, за разните създания, за природните явления. Дават се данни дори и за зодиите. Това е едно изключително напредничаво за времето си описание на вселената и мястото на човека в нея.

В пролога към творбата се прославя българския владетел Симеон:

"Какво е по-красиво, какво е по-сладко за боголюбците, които истински жадуват вечния живот? Нима не е това да не отстъпват от бога в мисълта си и да помнят добрите му дела? Така и ти, господарю мой, княже славни, Симеоне христолюбче, не спираш да търсиш заповедите и творенията му, за да се украсяваш и славиш чрез тях", пише авторът.

Източник: Държавен исторически музей, Москва

По-нататък в пролога се навлиза по-дълбоко във взаимоотношенията между Бог, земния господар и простосмъртните:

"На божията воля е присъща силата и — каквото поиска, това да създава. И онова, което е създадено от него, едно е познаваемо (посредством сетивата), а друго разбираемо посредством разума. Делът на разбираемото са ефирът и небето. Едното е земно, а другото — небесно. Поради това, че беше необходимо, (бог) създаде и живите същества, едни сетивно възприемаеми, а други — познаваеми чрез разума. На познаваемите чрез разума за жилище той (даде) небето и ефира, а на земните — земята и морето. И понеже някои от духовните същества станаха причастни на злото и бяха изгонени от небесните селения, той им заповяда (да обитават) въздуха и земята. И за да не замислят зло на човеците, им пречи ангелската закрила и страж, та чрез това изгнание да разберат колко злини носи гордостта и заблудата.

Но понеже (бог) раздели на две сетивно-познаваемите същества, едните създаде с разум и език, а другите остави неразумни. И подчини на разумните природата на неразумните. Но едни от неразумните същества се противопоставят и въстават срещу своите господари. (Това те правят), защото и техните господари вършат същото. И макар че са получили разум и език, те се бунтуват срещу своя творец. Затова се надигат и тези неразумни (същества), за да се извлече от това, което те правят, поука — колко лошо е някой да пристъпва своя чин и без страх да прекрачва границите. А може лесно да се види, как бездушните предмети спазват тези граници. Разбунтуваното и надигащо се от бурите море се блъска в сушата, плахо се отдръпва от пясъка и не иска да премине своите граници. И както препускащият кон бива възпиран от юздата, така и морето се връща назад, като види неписания закон, написан на пясъка. И реките текат така, както им е определено изначално. Така бликат изворите, така кладенците даряват на човеците това, от което те се нуждаят. И годините, и часовете се менят поред едни след други. На този закон са подчинени и дните, и нощите. Ако те станат по-дълги — не се хвалят, нито се оплакват, когато накъсяват, а едни от други приемат времето и безропотно изпълняват дълга си. И това показва силата и премъдростта на твореца".

Тримата велики кападокийци: св.св. Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст

Не е трудно да се забележи, че много от тези образи са алегорични, предадени по невероятно образен начин от словото на майстор. Йоан Екзарх постепенно ни въвежда в мъдростта на Божието сътворение, и чрез него ни учи на Любов и Мъдрост:

"Противоположните естества — мокрото и сухото и студеното и топлото — творецът събра заедно в съгласие и любов. И когато виждаме някое от тези неща, слънцето, което се движи понякога по северната страна, понякога по южната, а понякога по средата на небето; и луната как расте и намалява; и звездите как изгряват и залязват в определено време, като показват лятото и есента, и известяват буря и затишие на плаващите по моретата; когато виждаме всичко това, ние, господарю мой, възхваляваме твореца, който е създал такива добрини, та чрез видимите да преминем към невидимите. Но не пътуване ни трябва, а вяра, защото чрез нея можем да го видим. Когато виждаме как се изменят сезоните и дъждът, който се дава на земята, и тя расте, и се покрива с трева, и нивите се вълнуват, и горите се зеленеят, и планините обрастват, и овошките се отрупват с плод, да нагласим за хвала езика си, да кажем заедно с блажения Давид и с него да възпеем така: "Възвеличиха се делата ти, господи! Всичко си направил с премъдрост". Когато слушаме пойните птици да пеят с различни гласове хубави песни — пеещите славеи, косовете и сойките, и чучулигите, и кълвачите, щурците и скакалците, ластовиците и скворци те, и другите птици, които са безчет, — като се радват така, те прославят твореца, който не е като другите творци, които творят с готова вещ, а всичко това той изведе от небитие в битие и даде на несъществуващото битие".

Портрет на Йоан Екзарх / Източник: Авторски портрети на бележити българи Filevart.com

Авторът прави съвсем директни отправки към разума на човека, учи го да отстоява с достойнство и чест даденото му от Бога и му напомня, че държи отговорност за това пред Него:

"Едни мислят, че небето е съвечно на Бога, [69] а други — че небето е самият Бог, който е без начало и без край, и който всичко е създал. [70] И колкото по-изострено бе зрението на суетата, [толкова] по-доброволно те ослепяваха за разума на истината. Други [пък] измерват разстоянията между звездите и [на тези от тях], които се появяват винаги на север, а освен това описват и онези, които са видими на южната страна, но за нас са непознати. Те разделят на много степени и полунощната небесна шир, и зодиакалния кръг. Те внимателно наблюдават издигането на звездите, задържането [им на едно място] и най-вече движението им по небосклона. [71] [Те наблюдават] за колко време всяка от планетите извършва една обиколка. [Но] те не можаха да овладеят единственото от всички изкуства — да познаят Бога, твореца на всичко и справедливия съдия, който за всяко нещо отдава заслуженото. Целият свят по необходимост ще се измени, [ще премине] от временния към вечния живот. И както животът на всяко същество минава бързо, така и човешкият живот е кратък, но той преминава към вечния живот".

Още

Петър Богдан - първият Паисий и първият Раковски

Петър Богдан - първият Паисий и първият Раковски

Още

Приключиха разкопките на най-богатата надгробна могила от римската епоха

Приключиха разкопките на най-богатата надгробна могила от римската епоха

Още

Константин Иречек за цар Симеон, цар Петър и Богомилите

Константин Иречек за цар Симеон, цар Петър и Богомилите

Още

Елина Гаранча пред Dir.bg: Сякаш стоиш пред Бог, когато слушаш Реквием-а на Верди

Елина Гаранча пред Dir.bg: Сякаш стоиш пред Бог, когато слушаш Реквием-а на Верди

Коментирай 1

Календар

Препоръчваме ви

Фред Астер считал Майкъл Джексън за свой наследник

35 години от смъртта на най-великия танцьор на ХХ век

Сатирата отбеляза 100 години Радой Ралин със спектакъла "Една красива грешка"

Един от акцентите на вечерта бе прожекция на документалния филм на Илко Дундаков "Радой Ралин и времето" (2004) за големия сатирик и дисидент

5 велики превъплъщения на Марчело Мастрояни

„Ако те нарекат латино любовник, значи си в истинска беда. Жените винаги очакват изпълнение като за "Оскар" в леглото" казва той

Радой Ралин ще "оживее" в Сатирата, за да каже нещата, който са важни за него

В емблемтичния театър отбелязват 100-годишнината на Радой Ралин със спектакъла "Една красива грешка‘‘

Джак Никълсън на 85: Любимите ни негови роли

Легендарният актьор сияе не само в "Сиянието", но навсякъде, където се появи

Великите любовни писма

„Тази сутрин отново те сънувах. Седяхме един до друг, а ти ме отблъскваше, не сърдито, дружелюбно. Бях много нещастен“ пише Франц Кафка до любимата си Милена Йесенска