Посланието в храната

Представяме ви колекция от надписи с храна и други материали, които по прицнип не са създадени за писане

Тримата Райнови

Николай Райнов, Богомил Райнов и Боян Райнов