Въведете дума или фраза за търсене и натиснете Enter

Изпълнителният директор на НДК Пени Раева: Погрешно е внушението, че ще се закриват театри

НА ФОКУС

Изпълнителният директор на НДК Пени Раева: Погрешно е внушението, че ще се закриват театри

В протокола за създаването на театър "Азарян" през 2015 г. е записано, че основна цел в съществуването му е до три години да възвърне 300% от средствата, вложени за изграждането му

Снимка: iStock by Getty Images

С изпълнителния директор на НДК Пени Раева разговаряме за финансовите параметри и договора между най-големия конгресен център и театър "Азарян", притесненията на артистите, че НДК умишлено се стреми да "закрие" театралната сцена, изразени в петиция през последната седмица и също така какво трябва да се промени законово така, че НДК и независимата сцена на театър "Азарян" да съществуват здравословно.

Според Раева НДК през цялото време е бил коректен спрямо задълженията си към театъра, създаден през 2015 г. Според нея централен проблем в тази дискусия е липсата на общ дебат относно статута на НДК и начина му на функциониране в обществения интерес и извън конюнктурните съображения.

Още

Над 800 артисти подкрепиха театър "Азарян", подозират умишленото му закриване

Над 800 артисти подкрепиха театър "Азарян", подозират умишленото му закриване

По думите на Раева днес този дебат липсва, а е изключително необходим.

По темата за финансовото състояние на НДК и думите на артистите, опасяващи се, че "под предлог критичното финансово състояние на предприятието, то умишлено се стреми да закрие съществуването на театралната сцена", Раева коментира, че критичното финансово състояние на дадено търговско дружество никога не може да бъде предлог, а то винаги е обективна даденост, която изисква налагане на дисциплина по отношение на всички разходи. 

- Има ли финансови проблеми, които застрашават дейността на театър "Азарян"? Какви са те?
- Финансов проблем има, но той не е с частен характер и не е свързан само с отделни пространства, а с цялостната дейност на Националния дворец на културата - Конгресен център София ЕАД, за да сме точни по отношение на целия обхват на функциите, вменени на НДК. Публична тайна е, че с всяка следваща година задълженията са се натрупвали, а проблемите съответно са се задълбочавали.

Отдавна е достигната критичната точка, която налага преосмисляне на начина на съществуване на НДК - или установяване на строг финансов план и пълна прозрачност при разходване на средствата с всички произтичащи последствия, или промяна на статута, предполагаща държавна субсидия, с каквато се ползват културните институции. Това е дебат, който ние предлагаме.

Още

Борислав Велков: НДК е не само дворец на културата, но и дворец на обществото

Борислав Велков: НДК е не само дворец на културата, но и дворец на обществото

- Театър "Азарян" е независима сцена, какви са задълженията на НДК по отношение на театъра?
- Независима сцена със собствено пространство, структура и администрация в търговско дружество е очевиден оксиморон.

Но да погледнем на нещата от фактическата им страна към момента. За НДК задълженията по договор са да предостави ползването на сцената на залата и необходимия екип за репетиционен процес и премиера, да пусне информация на страницата си, да осъществи продажба на билети. Срокът на действие се съобразява със зрителския интерес, като формула за измерването му не е упомената.

Да не забравяме, че и "Театър Азарян" има своите ангажименти.

В протокола за създаването му през 2015 г. е записано, че основна цел в съществуването му е до три години да възвърне 300% от средствата, вложени за изграждането му. Трудно е да се прецени дали това заложено условие е резултат от нереалистична преценка или е било необходимо, за да бъде реализиран проект без необходимия правен статут.

Още

Между отвращението и бунта: Крис Шарков поставя "Серотонин" по Мишел Уелбек

Между отвращението и бунта: Крис Шарков поставя "Серотонин" по Мишел Уелбек

- Как сте се справяли със задълженията си досега?
- Смятаме, че през цялото време сме били коректни. Залата и прилежащите й пространства, техника, поддръжка, служители, почистване, склад за декори и костюми - общо около 3000 кв. м - става дума за немалка площ, са на разположение на артистите, с единственото ново предложение да се гарантира приход, който покрива минимална част от разходите на дружеството за дейността и това е да получим приход от продадени билети от около 30% от капацитета на залата.

Останалата част от разходите продължава да е за сметка на НДК. Може и да се повтаряме, но не мислим, че и действащ театър, при това с гарантирани от бюджета средства за съществуването си, би могъл да си позволи да поддържа репертоар при системна посещаемост от 15-25% от капацитета на залата.

В подкрепа на дейността на "Театър Азарян", а това е в наш общ интерес, използваме всички собствени възможности за реклама. Основните позиции на фасадата за информационни пана са за театрални събития. Предоставен е билетният център за разпространяване на флаери, разполагане на афиши, прожекция на клипове. Ежедневно се обявяват събитията на електронните ни страници. За съжаление нямаме възможност за платена реклама, но не виждаме безплатна да предоставят дори обществените медии.

Това обаче следва да се разглежда единствено като част от общия контекст.

Системният проблем на НДК от години като търговско дружество е начисляването на амортизационни отчисления, плащането на данъци и режийни разноски, издължаването към доставчици, с все още ненаправения задължителен ремонт на основната за нашата дейност Зала 1, продуцирането на качествени собствени програми, повишаването на заплатите на работещите в дружеството, несъпоставимо ниски в сравнение дори със средното за страната равнище и други, не по-малко важни неща.

Още

Шекспировата "Мяра за мяра" и историята за "Духът на Гогол" оживяват в театър "Азарян"

Шекспировата "Мяра за мяра" и историята за "Духът на Гогол" оживяват в театър "Азарян"

- Реалистични ли са притесненията на артистите, подписали петицията?
- Учудваща е лекотата, с която уважавани творци се подписват под манипулативна информация - няма никакви опити да се преименува залата, както и да се заличава дейността или паметта на този изключителен творец - проф. Крикор Азарян.

Ако оставим настрана стилистиката: "...под предлог критичното финансово състояние на задлъжнялото дружество, г-жа Раева се е заела да се разправи с всички културни обекти на територията на този държавен институт, в това число и с Театър Азарян. Изнасят се тенденциозно изопачени данни за финансовите загуби от театралната дейност.", бележките по същество са следните.

Първо, критичното финансово състояние на едно търговско дружество не само не може да се квалифицира като предлог, а е обективна даденост, която съгласно действащия закон изисква налагане на дисциплина по отношение на всички разходи, включително, дейността на театралните пространства.

Още

Актрисата Бойка Велкова: Не се възприемам за феминистка, искам да съм истинска жена

Актрисата Бойка Велкова: Не се възприемам за феминистка, искам да съм истинска жена

Второ, в случая ситуацията е допълнително усложнена от факта, че, както вече е ставало дума при определяне през 2015 г. на Зала 2 за театрална : "Театър Азарян" не би могъл да съществува като културен институт и да получава субсидия от Министерството на културата като театрите, които са на негово подчинение, защото няма вариант това да бъде оформено юридически". И това е било ясно още от самото начало.

Трето, финансовите резултати от дейностите на театъра са от официални счетоводни справки, а главният счетоводител е назначен в НДК от г-н Боршош и не се предполага да манипулира данни в полза на настоящото ръководство.

Още

Режисьорът Стайко Мурджев: Добрият театър се ражда, защото не може да не бъде роден

Режисьорът Стайко Мурджев: Добрият театър се ражда, защото не може да не бъде роден

Само за сведение - средствата, с които са ремонтирани и оборудвани пространствата през 2015 г., са наследени от предходното ръководство, а само година и половина по-късно наличностите от дейност са с четири милиона и половина по-малко.

Какво Ви е отношението към бъдещето на Театър "Азарян", ДНК и "Перото"?
- Със сигурност всяко ръководство на НДК, и сега не правим изключение, желае да подкрепя изкуството във всичките му форми. И в момента няма други творци, подчертаваме, свободни артисти - независимо дали певци, художници, музиканти, танцьори, детски състави и др., които да разполагат със собствени пространства в НДК и да получават толкова активна подкрепа като споменатите от Вас проекти.

Погрешно е внушението, че е правен опит да се "закриват театри". Ако имаше подобно намерение, то с предизвестие това би могло да бъде направено в съответствие с действащите договори. В допълнение, въпреки че НДК има право да прекратява тяхното действие при недостатъчно продадени билети, представленията не само не са отменяни, а се провеждат, дори при продажба под 10%.

Още

Женски страсти и копнежи във "Федра" на Бойка Велкова

Женски страсти и копнежи във "Федра" на Бойка Велкова

Същевременно бъдещето на пространствата е функция от бъдещето на НДК като търговско дружество и това не е въпрос на лично отношение, а на законови изисквания. Статутът задължава да се следва политиката за участието на държавата в публичните предприятия, която определя целите и показателите за изпълнението им, съответно постигане на капиталова ефективност и рентабилност на приходите от оперативна дейност.

Докато дружеството не се стабилизира, то не би могло да бъде активен спонсор, без това да е за сметка на прилагането на закона.

Още

Голям концерт-спектакъл "Песен за Коко" в памет на Крикор Азарян

Голям концерт-спектакъл "Песен за Коко" в памет на Крикор Азарян

- Каква адекватна политика си представяте, че трябва да бъде наложена, за да има здравословно сътрудничество между НДК и тези сцени, които представят независими проекти?
- Контекстът е по-широк и предполага ангажимент и на други институции. За реализиране на проектите независимите артисти по принцип могат да кандидатстват за финансова подкрепа по различни програми на Министерството на културата, Националния фонд "Култура", Столичната община и др.

Има възможност в проектите да бъде включена сума за покриване на поне част от наема за репетиции и премиерата или за определен брой представления.

Тази възможност, неясно защо, не се използва. Предишното ръководство е правило няколко опита да прилага този модел, но, поне доколкото имаме информация, под натиск се е отказало.

Допълнителни дати за спектакли биха могли да се договорят с условие за поделяне на приходите от билети, но при точно определени критерии и ясни срокове.

Категорично смятаме, че театралната дейност трябва да се запази и развива, но в съответствие с реда и правилата на дружеството, както правят всички останали артисти, съорганизатори и гости на сцените на Националния дворец на културата.

Въпросът Ви обаче ни връща отново към необходимостта от принципен дебат за общия проблем за статута на НДК, начина му на функциониране, финансиране и въобще за мястото в системата на българската култура и обществения интерес извън конюнктурните съображения.

Още

Войната не е с лице на жена - "Косвени щети" в Театър Азарян

Войната не е с лице на жена - "Косвени щети" в Театър Азарян

Още

Театър "Азарян" поставя пиеса на един от най-известните съвременни шведски писатели

Театър "Азарян" поставя пиеса на един от най-известните съвременни шведски писатели

Още

НДК - сърцето на София (ВИДЕО)

НДК - сърцето на София (ВИДЕО)

Още

Авторът на последната книга за Людмила Живкова: Липсват данни да е имало разследване за смъртта й

Авторът на последната книга за Людмила Живкова: Няма данни за разследване на смъртта й

Още

"Момчетата на Коко" - на 85-годишнината от рождението на Азарян

"Момчетата на Коко" - на 85-годишнината от рождението на Азарян

Още

Снежина Петрова ще отпразнува юбилея си със спектакъла "Медея" в театър Азарян

Снежина Петрова ще отпразнува юбилея си със спектакъла "Медея" в театър Азарян

 

Коментирай 3

Календар

Препоръчваме ви

Софийската опера представя "Валкюра" от Рихард Вагнер на фестивал в германския град Фюсен

На сцената на фестивалния театър "Нойшванщайн" публиката ще види постановката, чиято премиера се състоя в София през юли 2023 г., под режисурата на Пламен Карталов - един от най-търсените Вагнерови режисьори

Оперната прима Диана Дамрау пристига в София с цялото си семейство

Звездата на Метрополитън опера с концерт в зала „България“ на 8 октомври

"Лакомият змей" е премиерният спектакъл за деца на плевенския театър

Първите премиерни представления на "Лакомият змей" са днес от 11:00 и от 13:00 часа в камерна зала. През октомври спектакълът ще има нови срещи с детската публика

Националният музикален театър вдига завесата за нов творчески сезон

Откриването е с премиерата на концерт-спектакъла "Приказка за виенския валс"

Спектакълът "Орфей" на Народния театър ще участва в Международния театрален фестивал "Скупи" в Скопие

На 10 октомври спектакълът на световноизвестния словенски режисьор и носител на европейската театрална награда "Премио" за 2017 г. Йерней Лоренци ще бъде представен на фестивала

Стоян Радев поставя за първи път у нас пиеса на Тед Чанг за замисления поглед на Вселената

Моноспектакълът "Издишване" е вдъхновен, обнадеждаващ разказ в джобен формат и епични мащаби, а премиерата е на 27 септември в Театър 199