Въведете дума или фраза за търсене и натиснете Enter

Зам.-министърът на културата Весела Кондакова: Най-голямата иновация е промяната на мисленето

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

Зам.-министърът на културата Весела Кондакова: Най-голямата иновация е промяната на мисленето

"Всички сме част от екосистема, която няма как да се развива чрез единични или изолирани промени", казва зам.-министърът за инициативата "Новият европейски Баухаус"

Весела Кондакова (Снимка: Министерство на културата)

"Новият европейски Баухаус" е творческа и междудисциплинарна инициатива за създаване на пространство за срещи с цел проектиране на бъдещи начини на живот, разположени на кръстопътя между изкуството, социалното приобщаване, науката и технологиите. Инициативата довежда целите на Европейския зелен пакт до нашите жилища и призовава за колективни усилия за измисляне и изграждане на бъдеще, което е устойчиво, приобщаващо и красиво за нашите умове и нашите души.

Ролята на културата за изграждане на качествена и приобщаваща среда за живот и най-вече за устойчиво европейско бъдеще е от особено значение и "Новият европейски Баухаус" е инициативата, която я утвърждава. Симбиозата между културата, изкуството, технологиите, науката и архитектурата несъмнено ще доведе до иновативни решения, които отговарят на настоящите предизвикателства.

Министерството на културата на Република България организира на 15 и 16 юли 2021 г. конференция., фокусирана върху възможностите за действия на национално ниво по тази инициатива на Европейската комисия.

Конференцията имаше за цел да допринесе за повишаване на информираността относно "Новия европейски Баухаус" в България и да насърчи дискусията между заинтересованите страни, като спомогне за оформянето на дългосрочна визия, конкретни действия и проекти на национално ниво и също така да насърчи участието на български представители в инициативи по линия на "Баухаус" на ниво ЕС.

Разговаряме със заместник-министъра на културата Весела Кондакова, като един от основните инициатори и двигатели "Новият европейски Баухаус" да се осъществи и в България:

Весела Кондакова (Снимка: Личен архив)

- Ще ни въведете ли в инициативата "Нов европейски Баухаус" и кои според вас са нейните основни цели, задачи, трудности и философия?
- "Новият европейски Баухаус" (НЕБ) е инициатива на Европейската комисия, която си поставя за цел да постигне ново качество на живот чрез устойчива, енергийно щадяща архитектура, съчетаваща в себе си разумно опазване и (пре)употреба на културното наследство, но също и отлична дигитална свързаност, достъп до качествено образование, култура и изкуство.

Амбициозна задача, която обаче дава шанс на различни групи професионалисти - архитекти, урбанисти, изследователи, артисти, представители на местни и национални власти - да заработят заедно, като постигат в партньорство по-високо качество в работата си.

НЕБ е шанс за администрацията да постигне много по-успешно целите на политиките, които провежда, чрез осмисляне и включване на всички участници в екосистемата на колективния ни живот и работа.

По време на Конференцията "Новият европейски Баухаус - възможностите за действия на национално ниво

- Готова ли е България да партнира и сътрудничи в този проект на Европейско ниво?
- И да, и не: администрацията (национални и местни власти) е запозната в известна степен със задачите на НЕБ, като общините, които разработват активно своите интегрирани планове за развитие, достигнаха по органичен път до заложените в НЕБ идеи.

От друга страна изследователският и гражданският сектор са напълно подготвени, всъщност те функционират често в духа на инициативата и в този смисъл са добрият пример, който (може) да бъде следван.

Затова мисля, че повече стъпки за извървяване има пред нас, администрацията, за да сме достатъчно адаптивни и активно следващи процесите по прилагане на концепцията на НЕБ чрез създаване на подходяща административна среда и активно взаимодействие.

По време на Конференцията "Новият европейски Баухаус - възможностите за действия на национално ниво

- Развиването на стратегията ще отнеме много време, но след преминалата конференция "Новият европейски Баухаус - възможностите за действия на национално ниво" стигнахте ли до някакви по-общи изводи за България и кои са основните проблеми и бъдещи практики при осъществяването й?
- Конференцията за НЕБ, която министерство на културата организира на 15 и 16 юли т.г., беше успешен "тест за готовност" на заинтересованите лица.

В резултат вече имаме очертана пътна карта на първия етап на действие - по предложение на Сдружението на общините, ще започнем разработване на Национална програма за изпълнение на НЕБ. Очаквам в тази програма да заложим съвместни действия с няколко различни политики - култура, образование, регионално развитие, дигитална свързаност, екология.

Надявам се чрез тази Национална програма най-сетне да преодолеем пълната липса на координация между отделните сектори, която наблюдаваме на национално ниво.

По време на Конференцията "Новият европейски Баухаус - възможностите за действия на национално ниво

- Говорите за съвместни политики между държавните и местните власти, за изграждане на връзки и колаборация в различни сектори като култура, изкуство, наука, технологии и архитектура. Откъде трябва да се започне в изграждането на такива политики при нас?
- НЕБ посочи "ключовете": лидерство на инициативите отдолу-нагоре, работа с най-малките единици в общността.

Намирам, че е крайно време и в България да се доверим на гражданските инициативи, да разпознаваме и приемаме постигнатото от неформални групи, да не възприемаме администрацията като водеща, а по-скоро като подпомагаща.

Затова и често в обобщенията на отделните панели и кръгли маси се появяваше препоръка за промяна в мисленето.

Под промяна в мисленето се имаше предвид достигане до тази нагласа, че всички сме част от екосистема, която няма как да се развива чрез единични или изолирани промени.

По време на Конференцията "Новият европейски Баухаус - възможностите за действия на национално ниво

- Каква е ролята на институциите и съвместната им работа с независимите сектори, които бяха засегнати особено неблагоприятно по време на пандемията?
- Пандемията, колкото и странно да звучи, беше възможност.

Чрез кризата от миналата година, която още не е отминала, се проведе бърза "проверка на състоянието"(reality check) кой с какво се занимава и каква е ролята му във време на криза, но и в нормално време. Институциите бяха търсени за подкрепа в кризата - някои успяха да реагират бързо, други - не съвсем. Мога да споделя наблюденията си от кризата само за сектор култура, а те са:

- има сериозни дефицити в разпознаването на действащите лица (actors) в сектора, дължащи се на системно несъбиране на данни, остаряло и несихронизирано законодателство, липса на стратегически документи за развитие;

- не се правят разлики между типовете организации - институти на публична издръжка, граждански организации (сдружения, фондации) и търговски дружества - последните две групи се описват в законодателството като частни, без да се взимат под внимание спецификите в дейността им. Това води до хаотични усилия от страна на публичните власти, когато се разработват мерки за подкрепа (в случая Ковид 19 кризата). Мерките често бяха неадекватни, защото не се различават представителите на творчески индустрии от творческите организации - съответно мерките за подкрепа трябваше да разработват от различни политики (икономика, социални политики, култура)

- Артистите на свободна практика в лицето на държавата често се възприемат като дългосрочно безработни или избягващи данъчно-осигурителната система. Много е важно да се предприемат спешни мерки, за да се промени тази ситуация.

По време на Конференцията "Новият европейски Баухаус - възможностите за действия на национално ниво

- Как виждате иновациите като основен инструмент в осъществяването на "Нов европейски Баухаус"?
- Понятието "иновация" в НЕБ носи в себе си настойчива подкана за взаимодействие с работещите в областта на науката, но също и с онези експериментално настроени активисти, артисти, архитекти, граждани, администратори. 

Разбира се, Европейският съюз се стреми да е лидер в областта на науката, а първите финансиращи програми за НЕБ се появиха в Хоризонт (европейската програма за наука и иновации).

Но трябва да имаме предвид, че иновация често не означава последното научно постижение в областта, а и някаква техника, практика, която е нова, иновативна в дадена ситуация. Както обясни един от участниците в конференцията: не е устойчиво да строиш с устойчиво добити материали, ако не си се постарал отпадъците от строежа ти да са устойчиво изхвърлени.

Така че най-голямата иновация отново би била в промяната на мисленето, което да доведе до промяна в действията.

По време на Конференцията "Новият европейски Баухаус - възможностите за действия на национално ниво

- Колко е трудна интеграцията на малки населени места, на малки културни и образователни центрове, на отделни квартални практики и инициативи, като една от основните ви цели?
- Мисля, че тази част ще бъде най-трудна, но само от гледна точка на администрацията.

За радост инициативите са налице, въпросът, стоящ пред администрацията е - как да им помогнем или поне как да не им пречим много?

По време на конференцията над половината от участниците, представящи добри практики, изтъкнаха водещата роля на успешната комуникация.

Тоест често това е залогът за успех - активно и успешно общуване с тези най-малки (по размер, не по значение) участници. Пожелавам на всички ни добронамерен и ползотворен диалог!

- Вие сте един от основните инициатори на този проект, какво предстои след тази пресконференция и кои са най-спешните задачи?
- Спешно опитваме да създадем Национална програма за прилагане на НЕБ, за да могат да се очертаят първите стъпки по изпълнението й.

В началото сме на нов програмен период за финансиране и затова е важно принципите на НЕБ да залегнат при изработката на дизайна на новите програми.

- Оптимист ли сте за осъществяването на "Нов европейски Баухаус" и в България?
- Да! Надявам се все повече колеги да разпознаят себе си в инициативата и заедно да извървим промяната.

- Кои са другите основни и спешни приоритети на Министерството на културата в момента?
- Работи се активно по промени в законодателството, неревизирано отдавна.

Текат проверки по изпълнението на договори, работата на структури и дружества към министерство на културата.

Работим и по създаването на административни облекчения и дигитален достъп до услуги.

Интервю на Тина Философова

По време на Конференцията "Новият европейски Баухаус - възможностите за действия на национално ниво

Весела Кондакова е родена във Варна и е възпитаник на IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" в града. Завършва Славянска филология в ПУ "Паисий Хилендарски" през 2001 г.

В периода 2010-2017 последователно ръководи звено "Културно-контактна точка по програма Култура на ЕК" и Бюро "Творческа Европа", офис Култура към Министерство на културата.

Участник е в застъпнически акции и инициативи за съвременно изкуство: "Адвокати на танца" през 2015, 2017; Софийска инициативна група "Душа за Европа" 2013; Инициативна група на независимия сектор за преодоляване на Ковид кризата, 2020-2021.

Външен експерт е в общински програми за култура.

Участвала е в множество национални и международни проекти в областта на музика, театър, танц, кино и образование.

От 2018 година е изпълнителен директор на Българска музикална асоциация.

Владее английски, полски и френски език.

Още

Велислав Минеков: Мизерията е всеобхватна, целта е една - да я преборим

"Мизерията е всеобхватна": Велислав Минеков пред Dir.bg

Още

Проф. Минеков: Щетите в министерството са толкова много, че не могат да бъдат обработени

Проф. Минеков: Щетите в министерството са толкова много, че не могат да бъдат обработени

Коментирай 8

Календар

Препоръчваме ви

Екзотичната Манал Ел Фейтури с ангелски глас: Удивително е какво можете да чуете в тишината

"Основната ми причина да избера да дойда в България е, че тя е много специална страна за мен и много от най-близките ми приятели са оттук и живеят тук", споделя кралицата на мюзикъла

"Вино от глухарчета" - поклон към порасналите деца (ВИДЕО)

Катя Петрова поставя романа на Рей Бредбъри за първи път на театралната сцена у нас

Лия Петрова: За мен българската публика винаги ще бъде специална

На 23 ноември една от най-успешните български цигуларки на международната сцена - Лия Петрова се завръща в зала "България", за да изсвири Втория концерт за цигулка на Барток под палката на маестро Габриел Бебешеля

Майк Дауни: Нуждаем се от нова форма на колективизъм

Председател на Европейската филмова академия, продуцент, сценарист и писател, Майк Дауни говори за цензурата, бъдещето на европейската кино индустрия и силата на политическото кино днес

Катрин Ди: Самодивата Вида е олицетворение на младежкия бунт и инат

"Живеем във време, когато да си искрен, значи да си слаб, страхуваме се да обичаме, за да не ни наранят", казва младата писателка, която наскоро издаде "Лунно цвете"