Въведете дума или фраза за търсене и натиснете Enter

Фарове към знанието: 13 книги за малки и големи любознайковци

ОТНОВО В УЧИЛИЩЕ

Фарове към знанието: 13 книги за малки и големи любознайковци

Учението е необятно пътешествие, затова сме ви приготвили специална селекция от учебни книги и помагала, с които да го превърнете в лесно, интересно и забавно занимание

Снимка: iStock by Getty Images

"Всеки е гений. Но ако оценяваш рибата по нейната способност да се катери по дърво, тя ще живее цял живот с убеждението, че е глупава", казва Айнщайн.

Учим се цял живот и често се обръщаме, за да разберем, че нищо не знаем, но днес е първият учебен ден, който е специален и за учители, и ученици и за порасналите им родители.

Знанието е необятно пътешествие, затова сме ви приготвили специална селекция от учебни книги и помагала от Market.dir.bg, с които да го превърнете в лесно, интересно и забавно занимание.

В Market.dir.bg ще намерите още много любопитни заглавия и продукти с намаления, с които ще превърнете учението в празник.

 116 игри за трениране на мозъка

Мозъкът трябва да се тренира още от най-крехка възраст. Тази книга съдържа разнообразни логически, математически и езикови задачи, подходящи за деца между 8 и 12 г. възраст. Ето някои от типовете задачи:

Купи книгата

- аналогии: задачи, използвани в тестовете за интелигентност, в които се представят серии от елементи с неизвестен последен член, който трябва да бъде избран между няколко предварително дадени решения, като се следва зададената логическа схема;

- построяване на фигури от предварително зададени части, които трябва да бъдат подредени по подходящ начин;

- рисуване на фигури, които трябва да отговарят на определени условия; да заемат ограничено разграфено пространство или да включват серия точки;

- "магически квадрати" от числа, които имат еднакви сборове във всеки ред, колона и диагонал и други подобни зависимости;

- разгадаване на шифри, в които чрез букви са представени цифри;

- "бягства" на гласни и съгласни, т.е. изрази, в които трябва да се допълнят липсващите букви, така че фразите да придобият смисъл; кръстословици и други лингвистични игри;

- аритметични задачи, в които трябва да се стигне до определено число, като се използват други числа и се приложат подходящи операции;

- логически задачи, в които заключението е на база на направено предположение, но да се стигне до него понякога не е лесно, защото или данните са много, или има някаква уловка.

А в края на книгата ще намерите отговорите и варианти на задачите.

101 неща, които би трябвало да знаеш за човешкото тяло

Купи книгата

Започни едно вълнуващо пътешествие из човешкото тяло - най-съвършения механизъм, който съществува на земята.

Разбери как работят най-важните органи и как протичат жизненоважни функции: от движението до храносмилането и размножаването.

Открий най-интересните взаимовръзки в тялото, обяснени с подробни рисунки, и научи удивителни любопитни факти.

60 удивителни и любопитни факта за ЖИВОТНИТЕ

Купи книгата

Това е специална книжка с капачета, където ще намерите 60 удивителни и любопитни факта за животните.

Забелязали ли сте колко различни са животните едно от друго?

Като повдигнете тези забавни капачета, ще научите много любопитни и невероятни факти за животните и техния прекрасен свят!

 101 неща, които би трябвало да знаеш за футбола

Купи книгата

Потопи се във вълнуващия свят на футбола спорт, който има привърженици по целия свят.

Открий как е възникнал и проследи развитието му. Научи защо някои стадиони и клубове са постигнали световна слава и кои са най-значимите моменти в историята му.

Допълни познанията си с най-важните и най-любопитните факти от света на царя на спортовете, съпътствани от великолепни илюстрации.

Българска литература от Освобождението до Първата световна война. Част 1

Българска литература от Освобождението до Първата световна война е книга, която израства от лекциите на проф. Милена Кирова в Софийския университет.

Нейното съдържание следва програмата на студентите по българска филология и е съобразено с техните потребности и познавателни способности. В същото време това е книга, която може да въведе широк кръг читатели в историята и проблематиката на българската литература.

Тя си служи с голямо количество фактологична информация, представя не само класически автори и произведения, но редом с тях и по-малко известни, дори забравени днес творци.

Всички наблюдения и анализи се базират на конкретни исторически процеси, документирани явления и утвърдени от времето критически съчинения; обобщенията се стараят да изграждат връзки между миналото и настоящето на българската култура. Цялата книга е написана ясно, достъпно, с амбицията да бъде полезна и дори увлекателна.

Купи книгата

Част 1 обхваща (доколкото е възможно да сложим някаква граница) периода от Освобождението до първите години на 20 век, или до появата на ранния модернизъм.

Цялостно са представени автори като Захари Стоянов, Иван Вазов, Алеко Константинов, Стоян Михайловски.

Българска литература от Освобождението до Първата световна война. Част 2

Купи книгата

Част 2 обхваща автори и процеси, които попадат в първите два етапа на българския модернизъм: кръга Мисъл и поетите символисти.

С цялостни портрети са представени деветима автори. С изключение на Петко Тодоров, всички останали са поети: от Пенчо Славейков и Пейо Яворов до Дебелянов, Лилиев и Траянов.

Тестове за външно оценяване по български език и литература 7. клас

Купи книгата

Предлаганото учебно помагало има за цел да организира подготовката на седмокласниците за Националното външно оценяване след 7. клас.

Още

Магията на любовта и други "демони" в 10 книги за едно приказно лято

Магията на любовта и други "демони" в 10 книги за едно приказно лято

Учебното помагало се състои от 12 теста по формата на Националното външно оценяване, кратки описания на изучаваните ученически съчинения, 12 текста за преразказ, отговори на тестовите задачи и бланки за отговори. Основната цел на авторите при изготвянето на помагалото е да го структурират така, че то да дава възможност за подготовка и самоподготовка на седмокласниците в рамките на цялата учебна година и да надгражда знанията и уменията на учениците.

Предимствата на помагалото са: - структуриране на тестовете според последователността на въвежданите нови знания по български език и по литература;- литературните задачи са формулирани ясно и достъпно, като представят всички значими понятия, автори, творби, идеи от учебната програма;- предложените за преразказ текстове са написани специално за сборника и са съобразени с възрастовите особености на седмокласниците;- наличието на бланка за отговори тренира учениците за работа в условията на изпитна ситуация;- за първи път в сборник от такъв характер се поставят и подготвят за изпълнение различни дидактически задачи, а не само една за трансформиращ преразказ.

Английска матура + аудио

Купи книгата

Английска матура + аудио е второ допълнено издание на Английска матура + CD (2018) от поредицата помагала Мога за отличен!

Изданието съдържа допълнителна притурка с новите видове задачи според актуалния изпитен формат на МОН за ДЗИ по английски език за учебната 2021-2022 г.

Подходящо както за ученици от профилираните и професионалните гимназии, така и за ученици, които изучават английски език като втори чужд. Настоящото помагало се състои от два големи раздела:6 теста, 6 кратки ключа с отговори и 6 пояснителни ключа към съответните тестове.

Всеки тест съдържа:

- 15 задачи за слушане с разбиране (аудио файлове, достъпни на https://bit.ly/3f6cuTI);
- 15 задачи за четене с разбиране;
- 15 задачи за избор на верен лексикален вариант в свързан текст;
- 5 изречения за избор на вярна граматична единица;
- 10 трансформации на конструкции на изречения по зададено начало;- теми за писмени задания.

С иновативния си подход на представените материали Английска матура + аудио е издание, подходящо за всеки желаещ да усвои, затвърди и надгради знанията си по английски език.

Съдбата на турцизмите в българския език и в българската култура

Купи книгата

Трудът представлява систематично изследване на фонда от турски лексикални заемки в българския език с оглед на историята на тяхното заемане, разпространение и употреба до наши дни. Той има за цел да покаже как и защо в тях е останало отразено влиянието на османската турска култура върху българската, т.е. в какво се заключава т.нар. османско наследство в езика ни.

Още

9 велики истории за 9 велики личности

9 велики истории за 9 велики личности

Турцизмите ни предлагат уникални възможности да изследваме от различни гледни точки в какво се състоят проявите на междукултурен конфликт и какви са неговите най-значими следствия.

Въз основа на богат езиков материал, негови анализи и обобщения читателят придобива задълбочена представа по какъв начин протича разподобяването между два езика и култури в Европа след дълъг период на едностранно и мащабно културно влияние, което се дължи на нежелани и неприемливи исторически обстоятелства.

Изследването има отношение към езиковедската теория и практика в лексикологията и лексикографията, семантиката, стилистиката, прагматиката и психологията на езика, както и към психологията на емоциите, психологията на личността и междуличностните отношения (както са отразени в езика) и теорията в областта на езиковите и културните контакти в науките за човека.

Родопските говори в българския език

Купи книгата

Любомир Милетич е един от най-изтъкнатите български учени филолози и обществени деятели след Освобождението. На българския народ, на неговата история и език той посвети своя живот, способности, ерудиция, изключително трудолюбие и неизчерпаема енергия.

Научното му наследство е толкова обширно, образът му на човек, общественик и учен са така многостранни, че днес е трудно да се разграничи в онова, което е създал и публикувал, най-главното и основното.

Всичко, написано от него, е осветено от жаждата за истина, от стремежа да се откриват причините, огрято е от пламенното му родолюбие.

Този синтез в изследванията прави Л. Милетич своеобразен народовед в българското езикознание и несравним с никого в дейността си учен. По своята широта, дълбочина и многоплановост научното му дело има историческо значение за развитието на славистиката у нас. То принадлежи към златния фонд на родното езикознание.

Журналистиката

Купи книгата

За мнозина това все още е най-желаната професия журналистите винаги са на мястото на събитието. Те имат достъп до звездите и до силните на деня и знаят много повече от обикновените хора за предисторията и потенциалното развитие на всяка новина. Но как да изпълниш мечтата си и да станеш журналист?

Още

За свръхестествена почивка: 10 книги, които ще ви пренесат в друг свят

За свръхестествена почивка: 10 книги, които ще ви пренесат в друг свят

Второто българско изцяло преработено издание на книгата на Щефан Рус-Мол съчетава най-ценното от практиката и науката нещо, което често липсва във въведенията по журналистика. Читателят научава най-важното за нейните основни закони, но и за тясната преплетеност с пиара в процеса на взаимодействие помежду им.

Авторът тръгва по следите на драматичните промени в журналистиката и показва нарастващото влияние върху нея на дигитализацията и медийната конвергенция, социалните мрежи и търсачките.

Книгата е неотменим съветник за всички, които искат да станат журналисти или вече трупат опит в редакциите. Тя е и полезен справочник за професионалисти със съветите, които предлага за да сверят часовника си с най-новите тенденции или да направят справка при нужда.

Граматика на съвременния български език

Купи книгата

В изданието се представят фонетичният и граматичният строеж на съвременния български книжовен език.

Повече внимание е обърнато на практическото приложение на знанията, които дава граматиката в ежедневната езикова практика на всеки човек; както в устната, така и в писмената реч.

Граматиката е предназначена за всички, които искат да овладеят правоговора и правописа на българския език и да подобрят езиковата си култура.

Това предполага нейното присъствие във всеки български дом.

Уеббазираното обучение по чужд език

Купи книгата

Книгата разглежда теоретичните възможности за използване на съвременните технологии в обучението по и на чужд език.

Предложените практически решения и изследване на реални уеббазирани курсове по английски език дават възможност за информиран избор на подходяща технология на всеки етап от дизайна, прилагането и оценяването на такъв курс.

Книгата е подходяща за преподаватели, учители и обучители и от други дисциплини, които биха искали да интегрират ефективно технологиите в практиката си.

CELI 3, тестове по италиански език за сертификат CELI - ниво B2

Купи книгата

CELI 3, тестове по италиански език, е учебно помагало по италиански език на издателство FAOS за подготовка за сертификат CELI за владеене на италиански език от чужденци, за ниво В2 от Общата Европейска езикова рамка (ОЕЕР).

Още

Чувствате ли се демотивирани? Ето десет книги, които ще ви помогнат

Чувствате ли се демотивирани? Ето десет книги, които ще ви помогнат

Съдържа 10 теста с ключ за верните отговори. Достъп до онлайн аудио ресурси, транскрипция на тестовете за слушане. CELI е един от двата най-популярни италиански езикови сертификат за чужденци. Той е разработен и предложен през 1987 г. от Universit per Stranieri di Perugia.

Признат е от Министерството на образованието и Министерството на външните работи на Италия, както и от всички италиански образователни институции и удостоверява навсякъде, където е необходимо, ниво на владеене на италианския език.

Сертификатът CELIсъдържа пет нива, които във възходящ ред се подреждат, както следва, от CELI 1 към CELI 5.

В сайта на Market.dir.bg ще откриете голямо разнообразие от артикули (продукти за здраве и красота, за дома, дрехи, обувки, аксесоари, стоки за деца и домашни любимци, храни и напитки), като при регистрация и първа покупка над 50 лв. получавате 15 лв. отстъпка!

Още

7 кримки, които да прочетете на плажа това лято

7 кримки, които да прочетете на плажа това лято

Още

7 смразяващи кръвта трилъра за мързеливи летни дни

7 смразяващи кръвта трилъра за мързеливи летни дни

Още

10 книги, които да вземете в куфара си това лято

10 книги, които да вземете в куфара си това лято

Още

За книгомани: 10 нови книги, които да вземете сега с намаление

За книгомани: 10 нови книги, които да вземете сега с намаление

 

Коментирай 0

Календар

Препоръчваме ви

Мемоарите на бившия британски премиер Борис Джонсън излизат на 10-и октомври

Издателството обяви, че книгата, озаглавена "Без задръжки" (Unleashed), ще бъде "пряма, необуздана и разголваща" и ще обхваща времената, през които Борис Джонсън е бил кмет на Лондон и премиер

Носителят на "Букър" ще стане известен през ноември

Дългият списък, включващ 12 или 13 книги, ще бъде оповестен на 30 юли

Поетичната книга "Моите сънища" от Ефи Лада събужда красотата и светлината в живота

Книга – Чувство, близка до сърцето, реална и неповторима в своята нереалност

"Дуински елегии" от Райнер Мария Рилке в превод на Кирил Кадийски

През зимата на 1912 г. Рилке започва да пише поетическия цикъл "Дуински елегии" в замъка "Дуино", който се намира в близост до италианския град Триест и се извисява над светлите води на Адриатика

Необичаен ръкопис на романа "Чужденецът" на Албер Камю беше продаден за 656 000 евро на търг в Париж

Прочутият роман на Камю е написан през пролетта на 1940 г. в Париж и е коригиран до септември 1941 г., преди да бъде издаден от "Галимар" през май 1942 г.

102-годишният философ Едгар Морен, публикува роман, написан през 1946 г.

Видният творец пресъздава автобиографията си, за да може най-накрая да бъде прочетена от широката публика