Въведете дума или фраза за търсене и натиснете Enter

България и европейският Запад през първите десетилетия на IX в.

НОВА КНИГА

България и европейският Запад през първите десетилетия на IX в.

Монографията на д-р Николай Хрисимов прави своеобразен пробив в нашите (не)знания

Източник: Издателство "Изток-Запад"

"В книгата си "България и европейският Запад през първите десетилетия на IX в." д-р Николай Хрисимов прави своеобразен пробив в нашите (не)знания, привличайки разнообразен нов материал - както от гледна точка на историческите извори и свидетелствата на археологията, така и на най-новите проучвания на изследователи от Румъния, Унгария, Сърбия, Австрия и други страни.

Купи книгата

Представената монография обединява серия от тематични студии, които буквално преливат една в друга и от декември е на пазара. 

Първата глава на книгата е посветена на широко известната "теория" за произхода на кан Крум от общността на т.нар. панонски българи - една теза, която не само е спорна, но и погрешна. Сътворена преди повече от два века, тя е повтаряна от всеки следващ изследовател, така че на практика е забравено откъде тръгва, от кого и защо е създадена.

Още

Позната и непозната, мистична и правдива - историята ни в 10 книги

Позната и непозната, мистична и правдива - историята ни в 10 книги

Парадоксално е, че панонската "връзка" в произхода на бележития владетел е пуснала дълбоки корени в историографията, университетски курсове, учебници, енциклопедии, къде ли не... Със силата на конкретни аргументи авторът убедително показва, че версията за "боила от Панония" е изкуствена и лишена от доказателства. И че този бележит български владетел със сигурност принадлежи към потомствения аристократичен елит в Плиска.

Отново в новаторски дух, привличайки стари и нови проучвания и трактовки, Николай Хрисимов преразглежда и прецизира известното ни за отношенията на България с Аварския каганат.

Без предпоставеност, опирайки се на конкретен доказателствен материал, авторът опровергава теорията за съществуването на "остатъчна" аварска държавност в Панония чак до времето на завладяването на региона от маджарите/унгарците в началото на X в. Напротив, българската власт отвъд Карпатите, по Средния Дунав и Тиса присъства достатъчно дълго - дотам, че в миналото унгарците са казвали "... от българско време...", аналогично на познатото ни "... от време оно..."., коментира проф. Пламен Павлов

Откъс от "България и европейският Запад през първите десетилетия на IX в.":

Когато България беше Велика сила в Европа

В "матрицата" на нашите представи България е държава, разположена на Балканите, което е напълно разбираемо от гледна точка на последните столетия. По дефиниция ние, българите, приемаме за своя северна граница голямата европейска река Дунав, въпреки че знаем за средновековните ни земи до и отвъд Карпатите.

Купи книгата

Проблемът е, че възприемаме всичко това донякъде като красива и романтична приказка дори като своеобразна историческа "екзотика"... И пак по силата на някакъв специфичен "автосугестивен" рефлекс прехвърляме съвременните геополитически позиции на страната ни върху цялото ѝ историческо битие, което иначе продължава повече от тринадесет века! В същата плоскост се вписва и присъщото ни (само)убеждение, че държавата ни "по дефиниция" не е голяма, с което подсъзнателно "пренасяме" днешните ѝ скромни мащаби не само в близкото, но и в далечното минало.

Още

Знаменити, забравени, забранени - хрониките на България в 10 книги

Знаменити, забравени, забранени - хрониките на България в 10 книги

Всичко това, меко казано, е невярно. Естествено, в историческите карти на средновековна България, особено в периодите на най-значимото ѝ териториално разширение, границите са очертани далече на север - северозапад, достигайки до и отвъд Карпатите, по Средния Дунав и Тиса. Това важи и за североизточните предели на ранносредновековна България, ориентирани към поречията на Днестър и Днепър.

Трябва да признаем, че при днешното състояние на историческата наука имаме повече информация за източния "вектор" на българското етнополитическо пространство, вкл. археологически данни от проучванията в Румъния, Молдова и Украйна.

По едни или други причини обаче присъствието на средновековната българска държава в Централна Европа, съответно нейните преки контакти със западния дял на континента, не е толкова добре познато, а в някои отношения е истинска загадка... Затова не е изненадващо, че тази безспорно важна тема - и като цяло, а и в нейните детайли - е почти неизвестна за широката публика. Нещо повече, нерядко е достатъчно "мъглява" и за тесните специалисти...

Още

Светлите умове на човечеството в 10 вълнуващи книги

Светлите умове на човечеството в 10 вълнуващи книги

В книгата си "България и европейският Запад през първите десетилетия на IX в." д-р Николай Хрисимов прави своеобразен пробив в нашите (не)знания, привличайки разнообразен нов материал - както от гледна точка на историческите извори и свидетелствата на археологията, така и на най-новите проучвания на изследователи от Румъния, Унгария, Сърбия, Австрия и други страни. Представената монография обединява серия от тематични студии, които буквално преливат една в друга. Първата глава на книгата е посветена на широко известната "теория" за произхода на кан Крум от общността на т.нар. панонски българи - една теза, която не само е спорна, но и погрешна. Сътворена преди повече от два века, тя е повтаряна от всеки следващ изследовател, така че на практика е забравено откъде тръгва, от кого и защо е създадена.

Парадоксално е, че панонската "връзка" в произхода на бележития владетел е пуснала дълбоки корени в историографията, университетски курсове, учебници, енциклопедии, къде ли не... Със силата на конкретни аргументи авторът убедително показва, че версията за "боила от Панония" е изкуствена и лишена от доказателства. И че този бележит български владетел със сигурност принадлежи към потомствения аристократичен елит в Плиска.

Още

В тайните на археологията и антропологията с 10 интригуващи заглавия

В тайните на археологията и антропологията с 10 интригуващи заглавия

Отново в новаторски дух, привличайки стари и нови проучвания и трактовки, Николай Хрисимов преразглежда и прецизира известното ни за отношенията на България с Аварския каганат. Без предпоставеност, опирайки се на конкретен доказателствен материал, авторът опровергава теорията за съществуването на "остатъчна" аварска държавност в Панония чак до времето на завладяването на региона от маджарите/унгарците в началото на Х в.

Напротив, българската власт отвъд Карпатите, по Средния Дунав и Тиса присъства достатъчно дълго - дотам, че в миналото унгарците са казвали "... от българско време...", аналогично на познатото ни "... от време оно...".

Купи книгата

Държим да отбележим също, че в средновековните унгарски хроники се откроява един загадъчен български "Магнус Кеан"/"велик кан" (Крум и/или Омуртаг, може би обединени в една личност от легендите?), под чиято власт са били земите, завзети от маджарите след миграцията им в Централна Европа. От друга страна, унищожаването на агресивната "степна империя" в сърцето на Европа от франки и българи води до създаването на държавите на моравци, хървати и сърби, намиращи се до онзи момент под властта на аварите - процес, който има фундаментални последици за Централна Европа и Западните Балкани.

Още

13 исторически книги, които си заслужава да прочетете

13 исторически книги, които си заслужава да прочетете

Интерес будят разсъжденията на Николай Хрисимов за усилията на кан Крум след близо едно столетие да поднови българо-византийския договор от 716 г., което има определена връзка и със "западната" линия в актуалните международни отношения.

Струва си читателят да обърне внимание и на написаното за "патриция Теодор", виден български емигрант във Византия в началото на IX в., а според нас бивш български владетел, чието управление е разположено във времето "между" Кардам и Крум.

Още

В Народната библиотека показаха уникални документи, вписани в световния регистър на ЮНЕСКО

В Народната библиотека показаха уникални документи, вписани в световния регистър на ЮНЕСКО

Конфликтът между България и империята на франките, обхващаща през първата половина на IX в. почти цяла Западна Европа, неведнъж е привличал вниманието на учените. И все пак този важен проблем винаги, малко или много, е третиран като серия от военно-политически събития от "периферията" на българските държавни интереси.

Разглеждайки събитията от двадесетте-тридесетте години на деветото столетие, образно казано, "под лупа", Николай Хрисимов показва тяхното геополитическо значение и отражението им в тогавашния европейски свят, както и в перспектива. Не можем да не се съгласим с казаното от автора по повод на специфичния "византиноцентризъм", характерен за българската медиевистика.

Още

"Наемникът на императора" е хит в историческата романистика

"Наемникът на императора" е хит в историческата романистика

Наистина, най-често именно отношенията на България с империята на ромеите са във фокуса на нейната външна политика. Същевременно не бива да забравяме, че средновековна България е имала достатъчно активни отношения с останалите свои съседи, а и не само с тях, ако прибавим арабите, средновековните италиански държави, Киевска Рус и наследилите я княжества, евразийските номади и т.н.

При контактите си с тях българската държава е "излъчвала" своето политическо и културно влияние, но на свой ред прагматично е заимствала чужд опит. Именно в тази посока е един от важните научни приноси в книгата на Николай Хрисимов - създаването на т.нар. комитати е в резултат на използвания опит на Франкската империя с нейните гранични провинции ("марки"). По тази причина българският управител на гранична военноадминистративна област е "комит", каквато е титлата и на неговите западни колеги - "комес"/граф.

Още

Каква е била зимата през Средновековието?

Каква е била зимата през Средновековието?

Последната глава на книгата на Николай Хрисимов ни среща с познати, но и редица непознати "български следи" отвъд Карпатите, в земите на север и северозапад от тази наистина импозантна планинска верига. Любознателният читател ще се убеди сам в необходимостта от по-нататъшно проучване на българското средновековно наследство в земи, които днес ни изглеждат далечни, въпреки че са били сериозен дял от средновековната империя, изградена от нашите прадеди.

Купи книгата

Нека припомним, че византийските автори имат своя дефиниция - "България отвъд Дунав" / "Отвъддунавска България", която включва и земите на север от Карпатите. Повече за всичко това, както и за много други интересни събития, личности, археологически паметници и т.н., ще научим от книгата на Николай Хрисимов.

Не на последно място, от нейните страници ще се убедим в необходимостта от още по-тесни връзки между българските учени и техните колеги от Румъния, Сърбия, Унгария, Хърватия, въобще от страните, които преди едно хилядолетие са основният "терен" на контактите между България и европейския Запад.

В заключение, нека пожелаем на читателите приятно и ползотворно четене. Благодарение на книгата на Николай Хрисимов без съмнение ще разширим и задълбочим нашите знания за империята, изградена от Крум и Омуртаг, едната от трите Велики сили на европейския IX век.

Заслужава си!

Проф. Пламен Павлов

Още

Около 60 монети са открити в средновековен град Лютица

Около 60 монети са открити в средновековен град Лютица

Още

Представиха нови археологически находки от Средновековния Мисионис

Представиха нови археологически находки от Средновековния Мисионис

Още

Възобновиха проучването на Късноантичната крепост и средновековен град Вердица

Възобновиха проучването на Късноантичната крепост и средновековен град Вердица

Още

С голям успех приключи археологическото проучване на средновековния град Русокастро за 2023 г.

С голям успех приключи археологическото проучване на средновековния град Русокастро за 2023 г.

Още

Излезе нова книга с илюстрации на царе, царици и битки от Средновековна България

Излезе нова книга с илюстрации на царе, царици и битки от Средновековна България

Още

Писателят Емил Йотовски пред Dir.bg: Живеем в последните години преди новото мрачно средновековие

Емил Йотовски пред Dir.bg: Живеем в последните години преди новото мрачно средновековие

Коментирай 2

Календар

Препоръчваме ви

Чуй отвътре как звучи "Чин Чин" в новата книга на Нуша Роянова

"Чин Чин" е книга и за смелостта, и за топлината, и за приключенията, но преди всичко това е книга за приятелството и за неговата безкрайна сила

"Разпилените" спомени на Дечко Узунов от края на живота му, вече са собственост на Художествената галерия в Казанлък

Записките на живописеца, написани малко преди кончината му, вече са издадени и в книга, която проф. Джурова е озаглавила "Разпилени спомени"

Най-старият коптски псалтир е изложен след реставрация в Коптския музей в Кайро

Псалтирът съдържа 151 църковни песни, посветени на пророка Давид, написани върху пергамент

Музеят на Артюр Рембо в Шарлевил-Мезиер показва 2 негови писма и 2 поеми, купени на разпродажба в Париж

Цената, на която ръкописите на поета са били придобити от дарителя, е над 240 000 евро

От TikTok сензации до вечни класики: Любовните романи, които "полепват" по съзнанието

Този февруари отправяме взор към някои от най-въздействащите любовни истории, занимали художествената литература

Пиесите на Ларш Нурен за първи път на български (откъс)

"Целият ми живот се състои от писане, както вълната се състои от вода" са думи, които принадлежат на големия шведски драматург, чиито пиеси имат статут на съвременна класика