Възгледите на един учител за всеобщата просвета

от Камен Донев

"Възгледите на един учетиел за всеобщата просвета", авторски спектакъл на Камен Донев

Моноспектакъл на Камен Донев

С много хумор и талант (на актьор, танцьор, музикант...) Камен Донев ни представя вижданията си за образованието в днешното консуматорско общество. Кара ни да усмихнем и посмеем много, да се натъжим малко, да се замислим от време на време и да си тръгнем едни такива - променени...

         Камен Донев, актьор

Втората лекция построена аналогично на предишния спектакъл, със същия дидактичен характер и абсолютна невъзможност да бъде преразказана, постановката е двучасов, бихме казали, полиспектакъл, понеже Донев не е сам, макар и в повечето време да е физически сам на сцената. Там са бързотечното му слово и неподражаем скороговор от тотални безумия и житейски мъдрости; там е като че ли бездънното му дихание, благодарение на което използва всяка част от сцената, танцувайки английски валс, грузински танц, диско, суинг, а след това запява ария от Риголето. Там е целият му арсенал от смешки и уроци, гъвкавост на ума, таланта и физическия потенциал.

1/1

Още постановки в София

Виж всички постановки в София