"Летните оси ни хапят даже през ноември" - ДТ „Адриана Будевска“

От Иван Вирипаев

"Летните оси ни хапят даже през ноември" - Драматичен театър „Адриана Будевска“

Актьори: 
Асен Лозанов, Никола Парашкевов, Пепа Николова

Гостуващи актьори: 
Алина Катречко 

Постановка:
Павел Гатилов

Сценография:
Мартина Варийска

Костюми:
Мартина Варийска

"Летните оси ни хапят даже през ноември" - Драматичен театър „Адриана Будевска“

"Летните оси ни хапят даже през ноември" - Драматичен театър „Адриана Будевска“

Иван Вирипаев е един от най-известните руски писатели десиденти, който години живее и работи в Полша. Творчеството му в България е познато от постановките "Кислород" на Галин Стоев и "Валентинов ден" на Явор Гърдев.

"Летните оси ни хапят даже през ноември" е една от последните му пиеси, играе се за първи път в България и е единствената комедия на автора. Пиесата се поставя на бургаска сцена от младия украински режисьор Павло Гатилов от Академичния театър на гр. Одеса. Костюмите и сценографията са на Мартина Варийска. В спектакъла са заети най-интересните млади артисти на театъра - Асен Лозанов, Никола Парашкевов и Пепа Николова. Участва и младата украинска актриса от български произход Алина Катречко.

Доколко е възможно да познаваме хората, с които живеем, къде е границата между истината и лъжата, между доброто и злото? - част от въпросите, които спектакълът задава, облечени в една съвършена и много забавна театрална форма.

Приятно гледане!

1/1