Драматичен театър "Адриана Будевска" - Бургас

Първото театрално представление в Бургас е изнесено през 1882 г. - "Малакова" на П.Р.Славейков.

През 1912 г. запалени театрали канят Роза Попова да поеме ръководството на Бургаски градски театър с първата професионална трупа в града. Първия ден на Великден е премиерата на пиесата "Призраци" от Ибсен.

През юни 1914 г. за първи път бургаската публика се среща с таланта на голямата актриса Адриана Будевска, която гостува със спектаклите на Народния театър "Дамата с камелиите" - Маргарита Готие и "Чест" - Амалия.

1/1