1/1

"Концертът" - Камелия Тодорова & Живко Петров, плакат