ДТ "Стоян Бъчваров", Варна, Лятна сцена зад театъра

Спектакли и концерти за възрастни и деца в градинката зад сградата на Операта и Театъра.

1/1