CLSTRS

"CLSTRS", фотограф: Жоан Морисън

Хонцепция, хореография и изпълнение: Красен Кръстев

Сценография и изпълнение: Кристофър Фюлман

Светлинен дизайн: Винсент Деблу

Дизайн костюми: Силиа Илардо

Звуков дизайн: Бруно Робир

Мениджмънт, тур мениджмънт и драматургия: Изабел Вуонг

Фотограф: Жоан Морисън

Продукция: cie Krassen Krastev

Ко-продукция Arsenic - Centre d"art scénique contemporain, Лозана, Швейцария

Спектакълът "CLSTRS" е кулминация на дългогодишните занимания на Красен Кръстев с жанра кабаре, което той съчетава с изследване на социалните и полови идентичности. Хореографът работи заедно с визуалния артист Кристофър Фюлман, който, освен сценограф на представлението, е и партньор на Красен на сцената.

"CLSTRS" се занимава с темата за човека, който не съществува просто чрез физическото си тяло. Телесната обвивка вече не е граница на идентичността. Тялото е в постоянна еволюция и трансформация. Задвижен от напрежението между настоящето и непосредственото бъдеще, спектакълът разгръща утопията на безкрайния спектър от възможности за човешка идентичност, резултат от смесването на мъжкото, женското, биологичното и технологичното начало.

Деконструирането на пола и сексуалността има за цел да еманципира човека от обичайните нагласи, да разшири полето на разбиранията му, като припомни човешкото основание, което не прави разлика между телата. Създава се пространство на едно непрекъснато видоизменящо се същество, което предизвиква любопитство, интригува със своята двойнственост и множествена идентичност, която накрая измества социалната хетеро-нормативна и ограничаваща конструкция на тялото. Пърформансът се впуска в търсене на човешкото, като утвърждава вярата във възможностите на тялото, разчитайки на овладяването на различни танцови техники.

1/1

Още постановки в София

Виж всички постановки в София