Ако нямах лоши сънища

от Лилия Абаджиева

"Ако нямах лоши сънища", Театър Азарян

Сценография и костюми: Васил Абаджиев

Музикална картина: Лилия Абаджиева

Фотограф: Иван Абаджиев

"Ако нямах лоши сънища", Театър Азарян

Участват: Александър Кадиев, Асен Данков, Васил Витанов, Васил Ряхов, Георги Кацарски, Илиян Пенев, Моню Монев, Никола Додов

Впечатляващият спектакъл анализира и се вглежда в Шекспировия художествен свят. Лилия Абаджиева, заедно с деветимата актьори и сценографа Васил Абаджиев, създава калейдоскоп от текстове на Уилям Шекспир, поставени в логиката на театралната лексика, която режисьорката развива през годините.

"Бих желала обект на нашето изследване да са проявленията на душата по Аристотел, респективно - проявленията на етическите добродетели в различни обстоятелства и изпитания, които предлагат "стрелите на свирепата съдба."

Ще опитаме да проследим как се получава това съчетание на състрадание и удивление, в което тогавашната критична мисъл (на Елизабетинската епоха) е виждала същината на трагичното, поправяйки доста сполучливо Аристотеловата формулировка: състрадание и страх.

Кое е това, което би могло да се отъждестви с катарзис или пречистване? Възможен отговор е: едновременното чувство на облекчение и прозрение, че страданията имат своето необходимо място в свят, в който властва не само сляпата каузалност или случайност, а едно морално начало (което в края на краищата се налага).

Колкото по-голяма е прàвата между възторга ни от човека и съзнанието ни, че той ще загине, колкото повече се удивляваме на човешката му сила, на величието на онова начало, което го погубва, толкова по-силно преживяваме трагедията."

Лилия Абаджиева

1/1

Още постановки в София

Виж всички постановки в София