Театър Азарян

Театър Азарян е най-новото театрално пространство в София - част от огромния културен механизъм на Националния дворец на културата. Утвърдени имена на българската и европейската сцена ще асоциират работата си с този кураторски проект. Театърът ще дава пространство за изява на млади творци, които чертаят новите тенденции в изпълнителските изкуства. Театър Азарян има амбицията да обедини голяма група артисти в обща социална, културна и естетическа идея, които да създадат творческа микросреда на обмен със своята публика.

Сцената на Театър Азарян е уникална. Тя позволява нов вид работа на творците и предполага интимност на гледането, което ще промени театралното преживяване, предизвиквайки обичайните представи, интелектуални и емоционални модели на зрителите.

Основната мисия на Театър Азарян е да генерира нова творческа материя, да култивира съвременен артистичен ресурс в сферата на театъра и различните форми на изпълнителски изкуства, като дава пространство за изява и съдейства за професионалното развитие на актьори, режисьори, драматурзи, композитори, сценографи и технически специалисти. Един постъпателен процес, основан на принципите на приемствеността, образованието, активната съвместна работа и риска.

Една от амбициите на Театър Азарян е да се превърне в приемаща сцена на едни от най-интересните творци и проекти в международен контекст, които да се откроят като значимо присъствие в театралния и културен афиш на София. Регулярното гостуване на чужди артисти ще съдейства както за разнообразяване и обогатяване на средата, така и за превръщането на българската публика в част от общото пространство на споделени европейски ценности.

Екипът на Театър Азарян работи в посока изграждане на дългосрочна стратегия, която да произвежда смисъл и качество, да променя статуквото и да развива нови територии в сферата на изпълнителските изкуства, като гарантира позиционирането на театъра на европейската културна карта - част от респектиращата амбиция на НДК да участва активно в развиването на съвременна културна среда в България.

Още информация за Театър Азарян вижте ТУК

1/1