Античен Театър Пловдив

Античният театър е една от главните обществени сгради на античния Филипопол. Освен като културно средище, той е играл важна роля в обществено-политическия живот на града и на римската провинция Тракия. Построен по времето на император Траян в началото на ІІ век. Разкрит при археологически разкопки от 1968 до 1979 година от Археологически музей Пловдив. Разположен между Джамбаз и Таксим тепе.

 

Един от най-добре запазените антични театри в света и единствената антична театрална сграда по българските земи. Открити са надписи и изящни статуи, включени сега в архитектурата на сградата. Сега е адаптиран за съвременния културен живот на Пловдив и в нея се провеждат различни по характер спектакли за около 5 000 зрители.