Въведете дума или фраза за търсене и натиснете Enter

115 години Графика в Националната художествена академия

ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА

115 години Графика в Националната художествена академия

Настоящата изложба, която се открива днес, е първи опит да се проследят отделните периоди от дългогодишната история на една от най-старите специалности в Академията

Магърдич Касапян. Притча за парата, 1987. Музейна сбирка на НХА (Снимка: НХА)

Специалност "Графика" е една от най-старите в Националната художествена академия, съществуваща почти от самото създаване на Държавното рисувално училище през 1896 г. Настоящата експозиция е първи опит да се проследят отделните периоди от дългогодишната история на специалност Графика.

В нея са включени над 100 произведения - от Музейната сбирка на Национална художествена академия, от архива на катедра Графика и частни произведения на възпитаници и преподаватели.

Експозицията ще бъде открита на 19 октомври от 17.00 часа в галерия Академия и може да бъде видяна там до 31 октомври.

Неизвестен автор. Колар, второто десетилетие на ХХ век. Музейна сбирка на НХА (Снимка: НХА)

Още

"Мецотинто" - графика от Христо Керин

"Мецотинто" - графика от Христо Керин

Голяма част от представените учебни задачи от Музейната сбирка са непоказвани и непубликувани до този момент. Екипът на изложбата предлага на публиката един визуален разказ за развитието на специалността през съхранените във времето учебни работи на нейните възпитаници.

Акцент в изложбата е последният етап от съвременната история на специалността с подбрани творби от настоящия преподавателски състав, както и произведения на настоящи и наскоро завършили и успешно реализирали се студенти в областта на графиката. Изложбата се придружава от каталог, който в голяма степен я възпроизвежда визуално.

Екип: Десислава Христова, Милена Балчева-Божкова, Велико Маринчевски, Васил Колев, Петър Милев, Румяна Карастамова, Златка Яръмова, Росен Тошев и Антон Иванов

История

През учебната 1904/1905 г. Художествено-индустриалният отдел в Държавното рисувално училище се разширява и в специалния курс на обучение са открити три нови школи: по художествена керамика, везба и дантели и тази по литография. За първи преподаватели на графичния отдел са привлечен чешките литографи Йосиф Силаба и Йосиф Питер. С преименуването на Държавното художествено-индустриално училище в Държавна художествена академия през 1921 г., Отделът по литография е реорганизиран в Ателие по графически изкуства. За нов ръководител на ателието е поканен Васил Захариев.

Още

Анастасия Панайотова - артистичният път на една ученичка на Бешков

Анастасия Панайотова - артистичният път на една ученичка на Бешков

В периода между двете световни войни Ателието по графически изкуства демонстрира изумително развитие и играе ключова роля в процеса на модернизирането на българската графика. Въпреки големият му напредък и постигнатите резултати, до средата на 40-те години на миналия век в Държавната художествена академия не се обособява самостоятелен отдел, в който да се обучават единствено и само художници-графици и графиката продължава да се преподава като незадължителна дисциплина.

Евтим Томов със свои студенти в Ателието по Графика във Висшия институт за изобразителни изкуства „Николай Павлович“ (Снимка: НХА)

Още

Графикатури и някои други неща от Иван Газдов на Иванов ден в Галерия Арте

Графикатури и някои други неща от Иван Газдов на Иванов ден в Галерия Арте

През 1945 г. в Художествената академия се открива специален Отдел за графични изкуства. В началото на 1946 г. за негов редовен преподавател и ръководител е привлечен Веселин Стайков. През 50-те години преподавателският състав на отдела се разраства, като в него постъпват Павел Вълков и Евтим Томов. През 1947 г. Отделът за графични изкуства се подразделя на следните специалности: Изящна графика по гравюра на дърво, офорт и акватинта, Изящна графика по монотипия и литография, Приложна графика по плакат, опаковка и др. и Приложна графика по буквопис, художествена подвързия, уредба на книга и др.

Належащата нужда от широта в обучението на графичните способи налага обособяването на две ателиета към Отдела за графични изкуства - по илюстрация и по политически плакат. Това превръща отдела в катедра с три специалности - Графика, Илюстрация и Плакат.

Проф. Веселин Стайков и неговия асистент Петър Чуклев със студенти в Ателието по Графика във Висшия институт за изобразителни изкуства „Николай Павлович“ (Снимка: НХА)

Още

Съвременна сръбска графика представя галерия "Академия"

Съвременна сръбска графика представя галерия "Академия"

През 1951 г. Отделът за графични изкуства се обособява в отделна специалност от Факултета за изящни изкуства, която се ръководи от самостоятелна сборна катедра - Графични изкуства. През 60-те и 70-те години в Катедра Графични изкуства се извършват нови структурни промени. Формират се две специалности - Графика и илюстрация и Плакат.

Преподавателският състав продължава да се увеличава. Като редовни преподаватели в специалност "Графика и илюстрация" постъпват Марко Бехар, Петър Чуклев и Галилей Симеонов. През 1970 г. ръководството на катедрата се поема от Евтим Томов.

Проф. Евтим Томов и неговия асистент Любомир Чакъров със студенти в час по графични техники в техническата работилница на Висшия институт за изобразителни изкуства „Николай Павлович“ (Снимка: НХА)

Още

Трохи от сънищата си е събрала  Явора Петрова

Трохи от сънищата си е събрала Явора Петрова

Постепенно програмата на специалността се разширява, застъпвайки цялата пластическа, техническа, композиционна и идейно-тематична проблематика на графиката. През първата половина на 80-те години структурата на Катедра Графични изкуства отново претърпява нова трансформация.

След поредната промяна тя включва три самостоятелни специалности - Графика и композиция, Илюстрация и Плакат. В началото на 90-те години специалност "Графика и композиция" започва да се развива като самостоятелно звено на Факултета за Изящни изкуства.

Симон Илиев. Времето говори, 2016 (Снимка: НХА)

Още

"Вотиви III" - Румен Нечев е посредник между Бог и хората

"Вотиви III" - Румен Нечев е посредник между Бог и хората

Отделните специалности "Илюстрация и художествено оформление на книгата" и "Плакат" се разграничават от сборната Катедра Графични изкуства, обособявайки се в самостоятелни специалности, а на следващ етап и в отделни катедри.

Катедра Графични изкуства се преименува на Катедра Графика, чието наименование запазва и до днес. Започва да се обновява поетапно и преподавателски колектив. В катедрата като редовни преподаватели постъпват графиците Христо Стайков, Здравко Стоянов и Стоян Стоянов.

Никола Иванов. Без наименование, 2013 (Снимка: НХА)

Още

Онник Каранфилян - "Танцуващият по въже Хомо Луденс"

Онник Каранфилян - "Танцуващият по въже Хомо Луденс"

Въпреки многобройните структурни промени, които настъпват в Катедра Графика през дългогодишния й период на съществуване, програмната схема и методи на обучение остават основа на обучението и до днес. През 80-те и 90-те години преподаването продължава да бъде неразделно свързано с изучаването на класическите графични технологии.

Усилията за осъществяване на далеч по-идейно-художествени задачи, разграничими от традиционните приоми на съвременната графика се регистрират едва през последните две десетилетия. Това е пряко обвързано с новата генерация съвременни графици, постъпили като преподаватели в катедрата - Йохан Йотов, Димо Колибаров и Десислава Христова. Те поставят нови хоризонти в образователния процес.

Евтим Томов. Селянка, 1965. Колекция Петър Милев (Снимка: НХА)

Последният етап от развитието на специалността от 2000 г. насам се характеризира с по-големи възможности за усвояване на нови съвременни модерни техники в унисон със световните процеси в тази област.

Към днешна дата Катедра Графика продължава да въвежда млади хора в своя преподавателски състав - Емануела Ковач, Васил Колев, Велико Маринчевски и Румяна Карастамова. Поради засиления интерес към специалността, тя предприема редица стъпки, в стремежа си да отговори на съвременните тенденции в областта на графиката.

Димитър Казаков-Нерон. Невяста, 60-те години на ХХ век. Музейна сбирка на НХА (Снимка: НХА)

Съвременният графичен лист включва взаимодействието между класическите графични техники и новите дигитални технологии. Това дава възможност на студентите да експериментират в творческите си търсения.

Д-р Милена Балчева-Божкова

Още

Сюитата от образи на Захари Каменов

Сюитата от образи на Захари Каменов

Още

Защо "Вратите на рая са затворени"?

Защо "Вратите на рая са затворени"?

Още

Сбогуване с морето и лятото в "Споделено" на Николай Няголов

Сбогуване с морето и лятото в "Споделено" на Николай Няголов

Още

Чешкият културен център с изложба за забележителните жени в чешката история

Чешкият културен център с изложба за забележителните жени в чешката история

Коментирай 0

Календар

Препоръчваме ви

"През изминалата година" в Музея за съвременно изкуство

Вернисаж: 7 юли, четвъртък, от 18.00 до 20.00 часа, САМСИ, бул. "Черни връх" 2

Най-голямата серия от гравюри на Пикасо ще бъде показана в Бургас

Художествените произведения ще бъдат изложени на 14 юли в Културния център "Морско казино" при строго спазване на всички охранителни мерки

Портрет на Лушън Фройд от Франсис Бейкън беше продаден на търг за над 50 милиона евро

Портретът, притежаван от европейски колекционер и непоказван публично от 1965 г., изобразява Фройд със стиснати юмруци, преди да стане от пейката, на която е седнал

София Комикс Експо 2022: Трета национална изложба на българския комикс

От 4 до 20 юли в Съюза на българските художници на Шипка 6, зала 1А

Редки скици на "Тайната вечеря" на Леонардо да Винчи ще бъдат предложени на търг на "Сотбис"

"Скиците са най-близкото нещо до шедьовъра "Тайната вечеря", с което колекционерите могат да се сдобият. Говорим за две грандиозни рисунки, които също така отразяват големите технически нововъведения в творбите на Леонардо"

Дневниците от Лвов на украинската художничка Влада Ралко

"Езикът е политическо оръжие. Също така, езикът е този, който прави от човека човек" казва тя