Виновният - Народен театър

от Димитър Димов

РЕЖИСЬОР:
Юрий Дачев

СЦЕНОГРАФИЯ И КОСТЮМИ:
Радина Близнакова

МУЗИКА:
Асен Аврамов

Горчива комедия на нравите, в която режисьорът умело изправя актьори и зрители пред въпроса - ние или времето сме "виновният" и кани всички на едно пътуване към себе си с очарованието на някогашния хайлайф на стара София, с дъх на любов и театралност, с истината, че всички сме склонни да казваме на другите единствено това, което не можем да скрием. "Виновният" е пиеса, в която героите често повтарят: "Времето беше такова". Произнасят го като обяснение, оправдание, оневиняване... Този опит да прехвърлим на времето отговорността за собствените си компромиси, всъщност е нелоша с удобствата си роля, която играем пред самите себе си. Само че никое време не е достатъчно виновно, за да ни направи напълно невинни. Димитър Димов пише "Виновният" в епоха, прегърбена от вини. Към многото и чудовищни изкривявания принадлежи и едно, което сякаш забравихме най-лесно: лицемерната безпрекословност, с която отричаме или пренебрегваме непредвидимата сила на чувствата. Героите в тази история се блъскат в страхове, ограничения, илюзии и клишета от края на петдесетте години. Странна, много самотна в българската драматургия пиеса е "Виновният", отбелязва Юрий Дачев. С необяснимостта на привличането между героите, с неизбежните катастрофи, с непроизнесените откровения. Но продължаващото ни неразбирателство относно подялбата на вина: нашата собствена и другата - на времето, прави този текст жив и съвременен.

ДРАМАТУРГ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО:
Светлана Панчева

АСИСТЕНТ-РЕЖИСЬОР:
Ренета Икономова

ХУДОЖНИК НА ПРОГРАМАТА И ПЛАКАТА:
Янина Петрова

ФОТОГРАФ:
Росина Пенчева

1/1