Цъфнали очи

"Цъфнали очи", ДКТ - Сливен

Режисура: Габриела Хаджикостова, Ищван Наги (Малко Театро)

Музика: Атила Шимон (Малко Театро)

Декор и костюми: Габриела Хаджикостова (Малко Театро)

"Цъфнали очи", ДКТ - Сливен

Участват: Мария Джойкева, Никол НиколоваНикол Султанова, Цветелина Николова

"Когато очите на жената цъфнат, не е на добро... А те може никога да не цъфнат."

Спектакъл по романа на Радостина Ангелова "Виенски апартамент"

Това, което ще видят зрителите, не е пиеса написана въз основа на романа. Това е спектакъл, който съчетава слово, модерен танцов театър, музика и движение. Но от всичко това се ражда едно цяло. Основата е не сюжетната линия, която е гръбнакът на романа, а необикновените лирически отклонения, които Радостина Ангелова е вплела в него.

Типично за Малко театро е, че борави с литературни текстове на много български автори. Но това не са пиеси в класическия смисъл на думата. Това са синтетични спектакли, в които съчетаваме много видове изкуства. Без да робуваме на конвенции прекосяваме смело жанрови и езикови граници.

Синтетичният спектакъл се ражда в резултат на съвместна работа между Малко театро - Унгария и Държавен куклен театър Сливен.

"Цъфнали очи", ДКТ - Сливен

1/1