Пътуване към ада

По текстове на Боян Манчев

"Пътуване към ада", Пространство ДНК

Режисьор: Ани Васева

Автор на музиката: Константин Марков

Художник: Стефан Дончев

Интендант: Михаил Жекунов

Композиция на лира: Емона Илиева

Концепция костюми: Ани Васева

Изработка костюми: Катя Петрова, Дарина Стоименова, Теодора Бамбикова, Михаил Жекунов

Участват: Леонид Йовчев, Валери Георгиев, Мария Панайотова, Емона Илиева, Мартина Апостолова и Михаил Жекунов.

Пътуване към ада" е визуална поема.

"Пътуване към ада" е поетическа фантазия.

"Пътуване към ада" е театрална оратория.

"Пътуване към ада" е спектакъл за еуфорията от освобождаването на формите и желанията. За пространство без време. За радостното разбесняване на фантазията, каквото е у Бош, Брьогел, Данте и Блейк. Адът не е мястото на осъществяването или неосъществяването на желанията, а на откритието, че желанието започва и завършва в себе си. Където няма време, няма и развитие. Нещата са огледални образи на самите себе си.

Адът е експериментална хипотеза за форма на живот. Той разкрива ада не като неизбежност, а като не-обходимост.

Пътуването към ада е пътуване към себе си.

Адът не предстои. Адът вече се е случил. Адът е тук и сега.

"Където няма желание, там няма ад.

Където няма ад, там няма желание."

Проектът е финансиран от Програма "Култура" на Столична община за 2017 г. и от Министерство на културата.

1/1