Разхождайки пейзажа

"Разхождайки пейзажа", ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс

Автор на текста и изпълнител: Младен Алексиев

Плакат: Стоян Атанасов

Музика: omori

Използвана е композицията tao te ching от предстоящия втори албум на omori embryogenesis (2020), издаден от Amek Collective.

Трябва да призная, че за мен е чест да имам тяло.

Именно това тяло е, което ми дава място сред всички останали форми на живот.

Сред съществуващите, а може би също - и сред несъществуващите.

"Разхождайки пейзажа" е среща между изпълнител и зрители, която посредством акта на говоренето плавно повежда публиката през темите за тялото, езика, възприятието и въображението.

Това е първо представяне на "Разхождайки пейзажа" в ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс след гостуванията му в LINDA (София), Glej Theatre (Любляна), Field Kitchen Academy (Берлин/Вюстен-Бухолц) и Moving Body Festival (Варна).

Младен Алексиев е театрален режисьор, изпълнител и автор на текстове за сцена. От 2016 година той използва своя текст "Walking the Landscape" като уред за навигация в своята театрална практика. Текстът бива пренаписван по повод всяко едно представяне пред публика, отразявайки конкретната ситуация, в която то се случва

1/1

Още постановки в София

Виж всички постановки в София