Програма "Ноев ковчег" луда трева

по текстове на Йордан Радичков

Сценична адаптация: Маргарита Младенова

Режисьор: Маргарита Младенова

Сценография: Михаела Добрева, Борис Далчев

Музика: Христо Намлиев

Консултант: проф. Цочо Бояджиев, проф. Георги Каприев

Фотограф: Яна Лозева

Участват: Албена Георгиева, Жана Рашева, Галя Костадинова, Каталин Старейшинска, Надя Керанова, Биляна Георгиева, Антонио Димитриевски, Иван Николов, Димитър Крумов, Румен Драганов, Георги А. Богданов

роектът замисля да възсъздаде на сцената Радичковия свят и неговите човеци в контекста на ХХI век; да направи нов театрален превод на неговите послания - предупреждения за съдбата на уникално българското в срещата му с Европа и света; да реабилитира живата връзка на българина с природното и магичното в битието и да ги защити като непреходна ценност.

Маргарита Младенова, Иван Добчев

 

1/1