Посоки - Изложба

Изложба по повод 120 години от рождението на Иван Милев (1897 – 1927)

Експозицията се  показва пред публиката като израз на пиетет към едно от най-оригиналните естетически явления в българските визуални изкуства от 20-те години на ХХ-ти век, Иван Милев. Същевременно, както и при редица досега осъществени мащабни изложбени проекти, тя отбелязва поредната кръгла годишнина - в случая 120 години от рождението на художника и 90 от ранния край на неговия житейски и творчески път.

Изложбата е наречена "Посоки", защото прави опит ако не да илюстрира, то поне да очертае с конкретни творби някои от жанровите (кавалетна и стенна живопис, рисунка, илюстрация, сценография) или тематични зони на артистичен интерес в известната или оцелялата част от пластическата продукция на Иван Милев. Тук могат да се видят произведения, чрез които се проследява връзката с народностния или приказния елемент в творчеството му, с религиозната тема, с мистицизма и фатализма, с "Родно изкуство" и сецесиона, с декоративния стил и с краткия български модернизъм.

1/1