"Орфей" - Народен театър "Иван Вазов"

От драматурга Матиц Старина

Спектакъл "Орфей", Народен театър "Иван Вазов" (Снимка: Стефан Н. Щерев)

РЕЖИСЬОР:
Йерней Лоренци

ДРАМАТУРГ:
Матиц Старина

СЦЕНОГРАФ:
Бранко Хойник

ДИЗАЙНЕР КОСТЮМИ:
Белинда Радулович

КОМПОЗИТОР:
Бранко Рожман

Носителят на европейската театрална награда "Премио" за 2017 г., световноизвестният словенски режисьор Йерней Лоренци, поставя на сцената на Народния театър "Иван Вазов" авторския си спектакъл "Орфей".

В основата на спектакъла лежи древният мит за Орфей и Евридика, естествено пресъздаден и пресътворен чрез чувствителността и рефлексията на съвременния човек, изправен пред няколко екзистенциални проблема: войната като постоянно състояние на човечеството, мобилизиращо, но и размиващо креативната му енергия; забравата и (само)заблудите, на които се поддаваме доброволно, бягайки от истината; самотата на твореца като негова търсена и отстоявана привилегия; силата на любовта в метафизичните и мистичните ѝ измерения.

Спектакъл "Орфей", Народен театър "Иван Вазов" (Снимка: Стефан Н. Щерев)

Защо Орфей слиза в подземния свят? Къде всъщност слиза - в ада, сред хората, при Евридика или при собствените си страхове и илюзии? Защо нарушава предсказанието, обръща се и поглежда Евридика, знаейки предварително, че този жест го обрича?

Спектакъл "Орфей", Народен театър "Иван Вазов" (Снимка: Стефан Н. Щерев)

ДРАМАТУРГ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО:
Светлана Панчева

АСИСТЕНТ-РЕЖИСЬОРИ:
Ива Манолова и Олга Недялкова

ФОТОГРАФ:
Стефан Н. Щерев

ХУДОЖНИК НА ПЛАКАТА:
Николай Димитров-NAD

Спектакълът не се препоръчва за лица под 18 г.

Времетраене: 3 ч. с антракт

1/1