НДК

Националният дворец на културата (НДК)  е национален културен център за конференции, изложби и специални събития, най-големият конгресен център в Югоизточна Европа. Предназначението на  Двореца, който разполага с 13 зали и се намира в центъра на София, е да се използва за културни прояви.

Строежът на НДК е част от инициативите през 1981 г. на Людмила Живкова за отбелязването на 1300 години от създаването на българската държава.

1/1