Държавен Куклен Театър - Варна

Театърът разполага със самостоятелна сграда в центъра на града - ценен архитектурен паметник, оригинално адаптиран за нуждите на съвременен културен институт. На площ от 2 440 кв. м са разположени зала със 130 места, репетиционна зала, гримьорни, администрация, ателиета, Музей на куклитер Лятна сцена. Театралната зала и Музея на куклите са оборудвани с подстъпи за инвалиди.

Персоналът на театъра - общо 40 души, включва 17 актьори, завършили театрална академия - НАТФИЗ, специалисти в художествените ателиета, технически кадри, администрация.

Спектакли за зрители на различна възраст: класически и съвременни заглавия за деца, забавни и авангардни представления за възрастни, както и образователни спектакли за ученици.

 

Репертоарните заглавия на театъра разкриват големите възможности на изразните средства на кукленото изкуство в различните му стилове: всички системи класически кукли, импровизирани кукли, театър на сенките, маски, черна камера, проекции върху материя, пластика, визуални ефекти и др.

През 1951 г. варненската общественост кани известния кукловод, сценограф и режисьор Георги Сараванов, поставил основите на марионетния театър в Пловдив (1948 г.), да основе куклен театър в града ни. Той се отзовава, пристига във Варна и създава актьорска трупа от начинаещи артисти, част от които завършили музикално училище.

През август 1952 г. в стария салон на театър "Варненска комуна" се играе кукленият спектакъл "Патенцето" от Нина Гернет и Тамара Гуревич с марионетки, които Сараванов изработва сам. Неговите уникални кукли от първите спектакли са запазени в Музея на куклите към театъра.

Интересът и радостта, с които малките зрители посрещат спектакъла, показват необходимостта от куклено изкуство в културния живот на Варна. Веднага след успеха на "Патенцето" театърът става културен институт към Градския народен съвет.

Георги Сараванов (1920 - 2000)

Основател, директор, режисьор и сценограф на Варненския куклен театър от 1952 до 1958 г. Реализира постановките: "Патенцето", "Двете мечета", "Златната рибка", "Пепеляшка", "Халата и златната ябълка", "Дяволската воденица", "Аленото цвете", "Вълшебната лампа на Аладин", "Момичето с бисерните сълзи", "Жива вода", "Иван - селският син", "Ненагледна красота" и други. Георги Сараванов работи във Варненския куклен театър шест сезона, като създава редица спектакли по български и руски народни приказки, както и приказки от световната класика. В тях той продължава да разгръща своята естетическа платформа. Неговото пристрастие към максимално раздвижената марионетка изисква изключителна кукловодна техника от актьорите. Това обстоятелство допринася за постигането в бъдеще на завидно кукловодно майсторство от варненския актьорски състав.

 

1/1