Синята брада - брак без приказка

проект "Паник Бутон Театър"

"Синята брада - брак без приказка", проект "Паник Бутон Театър"

Режисьор: Василена Радева

Художник: Теодора Лазарова

Фотограф: Жоро Аранжоро

"Синята брада - брак без приказка", проект "Паник Бутон Театър"

Участват: Елена Димитрова, Ивелина Колева, Мила Люцканова, Богдана Котарева

Бракът със Синята брада е приказен образ на често срещана житейска ситуация, която в същността си е един екзистенциален избор - да се откъснем от своята интуитивна природа, да обезкървим своите идеи и мечти, да спрем да бъдем любопитни, т.е. да спрем да се развиваме.

Кой от нас не е правил компромис, самоубеждавайки се, че "брадата всъщност не е чак толкова синя"?

Но идва момент, когато отваряме вратичката на килера и откриваме своите умъртвени стремежи. И това е решителният момент, в който трябва да се изправим срещу " хищникът, в самите нас", който е подхранван от обществени порядки и стериотипни категоризации.

"Синята брада - брак без приказка", проект "Паник Бутон Театър"

Защото, както твърди Юнг, "срещата със себе си е едно от най-неприятните неща, което може да бъде избягвано дотогава, докато можем да проецираме навън всичко отрицателно."

Това е авторски пърформанс, посветен на жените, които държат в ръцете си ключе, а то не спира да кърви и да крещи, че "нещо не е наред".

Представленията са реализирани с финансовата подкрепа на Министерство на Културата.

Благодарим за експертното съдейтвието на Фондация " Асоциация Анимус ".

1/1