Танцът Делхи

от Иван Вирипаев

"Танцът Делхи", Народен театър "Иван Вазов"

Режисура: Галин Стоев

Драматург: Светлана Панчева

Сценография: Никола Тороманов

Костюми: Елица Георгиева

Музика: Емилиян Гацов - Елби

Участват: Владимир Карамазов, Елена Телбис, Радена Вълканова, Радина Кърджилова, Светлана Янчева, София Бобчева

Какво да правим със страданието на света, което обвива планетата и не може да се пробие на по-горно ниво; какво става с нас, когато се включим в тази програма на възпроизвеждане на страдание; каква би била ролята на изкуството, която да алхимизира страданието, създавайки нова реалност; любов, смърт, загуба... и всичко това е много смешно.

"Танцът Делхи" е поредица от 7 еднакви пиеси, за които авторът настоява, че нямат нищо общо помежду си.

Танцът Делхи" е част от по-големи търсения на Вирипаев, свързани с "идеята да разчисти пространство, в което западната гледна точка, философия и морал се срещат с източната". По думите на Стоев формата на пиесата е "телевизионен реализъм" и "на моменти прилича на ситком, на телевизионен сериал". Съчетанието между формата и съдържанието е "изключително смешно - на моменти звучи абсурдно, на моменти страшно".

1/1