Дом за овце и сънища

от Здрава Каменова

"Дом за овце и сънища"

Режисьор: Гергана Димитрова

Музика на живо: Павел Терзийски

Видео на живо: Никола Налбантов

Асистент-режисьор: Олга Кочанова

Продуценти: европейската мрежа "Undernational Affairs", Център за култура и дебат "Червената къща", театър "Максим Горки".

Изпълнител: Здрава Каменова

Спектакълът е част от проекта "Къщи, обитавани от духове" или "Haunted Houses" -мултинационална копродукция за неосъществимата идея за чиста нация. В началото на 20 век и след Първата световна война историята е белязана от процеси на насилствено прогонване на големи маси от население и етническо прочистване на региони. Целта е ясно да се заяви, че новоформираните национални държави са чисти и хомогенни, докато само век назад същите територии са били мултиетнически. Това е и причината за възникналите конфликти и войни между страните от Балканите в периода 1912-1923 г., довели до сключване на договори, регулиращи "обмена на населението" между воюващите държави като средство за умиротворяване. До каква степен оказва влияние над нас тази илюзия за въображаема хомогенна общност?

Театрални компании от София, Атина и Истанбул използват документални източници, за да проследят историческите вълни на преселения в периода между 1912-1923 г., връщайки изоставените къщи и техните жители отново към живот. Близо година екипите проучват и разменят идеи. В резултат те развиват три театрални вечери, които ще бъдат представени на фестивала "Война и мир" в Берлин. Представленията са създадени в три различни града, но са свързани помежду си. Заедно те разкриват колко плашещо сродни са днешните политически призиви за чистота и единство на нацията спрямо тези от близкото минало.

1/1