Амфитеатър - София Тех Парк

Първият научно-технологичен парк в България, създаден с цел да се превърне в платформа за обмен на знания и идеи между научните среди, бизнеса, държавата и обществото. 

Иновационният форум "Джон Атанасов" е място за срещи и домакинства на различни събития, които да спомагат диалога между научната и бизнес общността. Инфраструктурата е изградена в рамките на проект "Научно-технологичен парк" и функционира от декември 2015 г.

Иновационният форум разполага с основна конферентна зала с капацитет до 1000 места. Пространството може да бъде преградено с помощта на звукоизолиращи прегради, при което се обособяват две отделни зали с капацитет 250 места и една за 450 места, които могат да бъдат използвани едновременно за различни мероприятия. На партерния етаж форумът разполага с още една зала за събития с капацитет до 500 места. Пред иновационния форум е изграден амфитеатър, подходящ за организиране на мероприятия на открито.

В конферентните зали на "София Тех Парк" могат да бъдат провеждани събития, които са тематично свързани с основните фокус области на научно-технологичния парк - наука, информационни и комуникационни технологии, иновации, образование, зелена енергия.

Като част от инфраструктурата на "София Тех Парк" управлението и експлоатацията на форума са подчинени на изискванията на Пренотификацията на проекта "Създаване на научно-технологичен парк" и стриктно спазва условието за извършване на 80% нестопанска дейност към 20% стопанска дейност. "Джон Атанасов" е прехвърлен за управление безвъзмездно на Сдружението за научно-изследователска и развойна дейност, което управлява научно-изследователската инфраструктура в рамките на "София Тех Парк".

1/1