Фестивал "Фотофабрика" 2018

Портрети от Златю Бояджиев

Екслибрис Одисея

Поглед в миналото

Важните неща

Силуети в огледалото

Цветни разлики