Снежното момиче

Балетна школа Маша Илиева

Балетен спектакъл по музика на известни руски композитори.

Баба и дядо всичко си имали, само рожба си нямали. През зимата гледали как децата навън си играят и правят снежен човек. Решили и те да си направят едно момиченце от сняг. Речено, сторено - направили си и я нарекли Снегурочка. Много ѝ се радвали, но им станало мъчно, че не е истинска и се прибрали вкъщи. На Феята на зимата, която станала свидетел на цялата случка, ѝ домъчняло и решила да помогне на клетото семейство.

Тя вдъхнала душа на Снегурочка и ледените късове станали живи. Зайчета, мечета, катерички се зарадвали и затанцували около оживялото момиче и всички дружно я отвели при бабата и дядото.

Раснала, пораснала Снегурочка и помагала на бабата и дядото, но не трябвало да се приближава до огъня. Много страдала, че не може да излиза навън и да я докосват слънчевите лъчи.

Минало време и Снегурочка се превърнала в красива девойка. Всички в селото я заобичали и я поканили на празник, в края на зимата. Младежите и девойките се веселили заедно с нея и накрая стигнали до обичая да прескачат огън. Без да се замисля, Снегурочка решила да последва другите. Бабата и дядото искали да я спрят, но тя решила да скочи. В този момент се появила Феята на пролетта, прегърнала я, целунала я по челото. Слънчевите лъчи я погалили по косата и тя разбрала, че вече е станала човек.

Сценарист и режисьор: Маша Илиева