Six Love Songs

SIX LOVE SONGS е хореографски концерт, резултат от сътрудничеството между музика и танц, провокирано от идеята, как може да се визуализира провалената любов. По време на този концерт ние обгръщаме идеята за интимност, лични психологии и чувства. Отваряме въпроси относно поли-отношенията и ре-идентификация на личността в изпълнителския контекст.

SIX LOVE SONGS дава пространство на ново честно тяло, на групово тяло, на някой, който обича непознатото, конфликтите и захарта, на друг, който търси нещо друго, някъде другаде, на теб, на мен. Любовни потенциали, които се борят между червено, жълто, зелено и синьо.

Като на игра. Понякога да. Понякога не.

Жана Пенчева създава първата си хореография - "Glass of love" през 2009 г. Следват проектите "Touch down" (2010) и "Епизод IV - размисли през свободното време" (2011). През последните години е част от независими хореографски проекти - бурлеск пърформанса "Неон" (2015) и "Отпразнувай!" (2016), в който участват хора със специални потребности. Концепцията за хореографския концерт "SIX LOVE SONGS" се заражда по време на фестивала "Moving Body" 2018. Жана е един от инициаторите на алтернативен хореографски център "Steam Room".

Екип:

Хореография и изпълнение - Жана Пенчева

Музика и изпълнение - Цветан Момчилов

Консултант-драматург - Дарио Баррето Дамас

Консултант сцена и костюми - Ралица Тонева

 

Продуцирано от Жана Пенчева в копродукция с "Гараж - колективна платформа за независими артисти"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд "Култура" на Община Варна

Спектакълът "Six Love Songs" е реализиран и в рамките на инициативата за съвременен танц, пърформанс и инсталации "Три3ависим 2018".