Покаяние - моноспектакъл на Иван Митев

"Покаяние" е моноспектакъл по текстове на Константин Илиев "Великденско вино". Включва в себе си и любимата песен на Васил Левски.

Музикалното оформление: докато влиза публиката звучи гадулка. Интрудукцията от любимата песен на Васил Левски е началото на представлението. На финала прозвучава същата интрудукция и след песента, която се пее на живо, се наслагва отново с добавена камбана.

Представлението е различно от конюктурата по тази пиеса на К. Илиев. Махнати са многобройните църковни елементи, като е изведена идеята за Поп Кръстьо - хайдутина, войводата, борецът за свобода. Спектакълът въздейства много силно, защото е една изповед-покаяние. Звучи изключително емоционално и съвременно. Представлението се гледа успешно от ученици и възрастни.

"Покаяние" се представи във Фестивал на изкуствата в Емона и бе обявен за най-доброто театрално представление през 10-те години на фестивала.

На театралния фестивал "Елис Канети" в Русе, "Покаяние" бе отличен като най-добро театрално представление от театр. критик Крум Гиргицов.

Още постановки в София

Виж всички постановки в София