Джани Скики

Диригент: Димитър Косев

Режисьор: Михаела Панаинте

Сценография: Михай Панайтеску

Концертмайстор: Марта Бонева

Джани Скики" ("Gianni Schicchi") е едноактна комична опера от Джакомо Пучини (1858-1924). Композиторът със седемте имена - Джакомо Антонио

Доменико Микеле Втори (Секондо) Мария Пучини е най-яркият представител на италианската опера от годините на Веризма - реалистичното течение, започнало в края на XIX век най-напред в италианската литература и изобразително изкуство, продължило в първото десетилетие на XX век в операта. Тя е третата, последна част от известния оперен триптих на композитора, предшествана от оперите "Мантията" и "Сестра Анджелика".

Сюжетът на "Джани Скики" е изграден на основата на 30-та песен от поемата "Божествена комедия" (1320) на средновековния италиански поет и философ Данте Алигиери (1265-1321). Автор на либретото, създадено със завидна ловкост и завладяващо с изящното си чувство за хумор е Джовакино Форцано (1883-1970). Творческа личност с многостранни интереси - адвокат, оперен певец, журналист, драматург, режисьор и либретист, Форцано е автор на либретото и на втората опера от прочутата пучиниева трилогия - "Сестра Анджелика". Създава либрети и за другите италиански композитори от течението на Веризма - Маскани, Леонкавало и Джордано.

Режисьор на продукцията е румънската оперна и театрална режисьорка Михаела Панайнте. Диригент-постановчик на продукцията е главният диригент на Русенската опера Димитър Косев.

"Гласът е основното средство за изразяване на певците.

Но за разлика от други творби, "Джани Скики" е работата, която е най- близо до театъра. В Пучини оркестърът сам по себе си е герой, който ми напомня за древния хор от античните трагедии, защото има свои коментари и творчески превзема това, което се случва на сцената.

Богатството на цветовете, представени от множеството инструменти, ме кара да усещам, че звуковото пространство е нещо трудно за обяснение с думи.

Операта е музикален театър с акцент върху музиката, но в моя случай операта остава музикален театър, фокусирайки се върху театъра."

Михаела Панайнте

1/1