Двамата свенливци

от Нино Рота

Режисьор: Огнян Драганов

Диригент: Мирослав Георгиев

Аранжимент за камерен оркестър: В.Крумов и М.Георгиев

Сценография: Венцислав Петров

Костюми: Теодора Джамбазова

Съвместна продукция на Държавна опера Стара Загора и студенти от НМА "Проф.П.Владигеров" София

Участват: Живко Добрев, Анастасия Алтухова, Стоян Буюклиев, Васо Параскева, Костадин Якшев, Ивона Иванова, Анджела Гелева, Лора Радева, Анна Янкова, Томас Томов

1/1